Μηνυτήρια αναφορά για τις ζημιές στο λιμάνι της Κυπαρισσίας

Μηνυτήρια αναφορά για τις ζημιές στο λιμάνι της Κυπαρισσίας

Μηνυτήρια αναφορά για τις ζημιές που προκλήθηκαν στο λιμάνι Κυπαρισσίας από τη θαλασσοταραχή της 29ης και 30ής Νοεμβρίου 2021 καταθέτει το Λιμενικό Ταμείο Μεσσηνίας. Η απόφαση για τη μηνυτήρια αναφορά ελήφθη σε συνεδρίαση της Λιμενικής Επιτροπής Ν. Μεσσηνίας, η οποία ελήφθη ομόφωνα με την υπ’ αριθ. 70/2021 Πράξη της, που εγκρίθηκε στις 31 Δεκεμβρίου 2021 από το Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου. 

Ειδικοτερα, στην 70/2021 πράξη της Λιμενικής Επιτροπής Ν. Μεσσηνίας, που δημοσιεύθηκε με ΑΔΑ: ΩΞ1ΠΟΡ1Ψ-ΖΨΟ για το θέμα «Λήψη απόφασης για νομικές ενέργειες για τις ζημιές που προκλήθηκαν στο λιμάνι της Κυπαρισσίας», αναγράφεται ότι ο πρόεδρος Νικόλαος Αλεξανδρόπουλος ανέφερε: «Κατόπιν ενημέρωσης από το Α΄Λ/Τ Κυπαρισσίας επισκέφθηκα το λιμάνι της Κυπαρισσίας και διαπίστωσα τις μεγάλης έκτασης ζημιές που προκλήθηκαν στο λιμάνι, εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων (θυελλώδεις άνεμοι και ισχυρή θαλασσοταραχή) που επικράτησαν στην περιοχή από το βράδυ της 29ης έως τις πρώτες πρωινές ώρες της 30ής Νοεμβρίου 2021, με αποτέλεσμα την κατάρρευση τμήματος στο ακρομόλιο του προσήνεμου μόλου λιμένος Κυπαρισσίας. Στην συνέχεια ενημέρωσα τους εμπλεκόμενους φορείς, (Περιφέρεια Πελοποννήσου, Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας, ΥΝΑΝΠ), ώστε με συντονισμένες προσπάθειες να ξεκινήσουν άμεσα οι ενέργειες για την αποκατάσταση των ζημιών και την ενδελεχή ενασχόληση με τα αίτια της εν λόγω καταστροφής. Έχω ζητήσει από την ΔΤΕ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, η οποία εκτέλεσε το έργο, να μας αποστείλει έγγραφα που αφορούν στο έργο “Βελτίωση λιμένα Κυπαρισσίας: Τμήμα επέκτασης προσήνεμου μόλου” και είναι: α) Σύμβαση με την εταιρεία ΜΕΤΡΟ Α.Τ.Ε. για την κατασκευή του έργου. β). Το από 07/04/2009 Πρωτόκολλο επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου. γ) Το από 05/03/2010 Πρωτόκολλο επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου. δ) Συμβόλαιο ασφάλισης του έργου. Προτείνω να αναθέσουμε σε νομικό την υποβολή μηνυτήριας αναφοράς ενώπιον του Εισαγγελέως Πρωτοδικών, για τη διερεύνηση ποινικών αδικημάτων και την απόδοση ευθυνών στους υπαίτιους». 

Στην ίδια Πράξη ακολούθως αναγράφεται: «Έπειτα από συζήτηση η Λ.Ε. ομόφωνα αποφασίζει: Εγκρίνει την ενέργεια και αναθέτει στο δικηγόρο Καλαμάτας, Κοντούλη Παναγιώτη, την εργασία της υποβολής μηνυτήριας αναφοράς ενώπιον του Εισαγγελέως Πρωτοδικών, για τη διερεύνηση ποινικών αδικημάτων και την απόδοση ευθυνών στους υπαίτιους, για την κατάρρευση τμήματος στο ακρομόλιο του προσήνεμου μόλου λιμένος Κυπαρισσίας, μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα που επικράτησαν στην περιοχή από το βράδυ της 29ης έως τις πρώτες πρωινές ώρες της 30ής Νοεμβρίου 2021. Εγκρίνει τη δαπάνη που θα προκληθεί από την παραπάνω ενέργεια, προς το δικηγόρο Καλαμάτας Κοντούλη Παναγιώτη, σύμφωνα με τις καθορισμένες νόμιμες αμοιβές, η οποία δε θα ξεπερνά το ποσό των 300,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ και θα βαρύνει τον ΚΑ 0411 του προϋπολογισμού του ΛΤΝΜ». 

Του Ηλία Γιαννόπουλου