«Οι μαϊμούδες είναι ανώτερες από τους ανθρώπους σε τούτο: όταν μία μαϊμού κοιτάζει στον καθρέφτη, βλέπει μια μαϊμού»

«Οι μαϊμούδες είναι ανώτερες από τους ανθρώπους σε τούτο: όταν μία μαϊμού κοιτάζει στον καθρέφτη, βλέπει μια μαϊμού»

Μαλκόλμ ντε Σαζάλ (1902 – 1981, Φιλόσοφος από τον Άγιο Μαυρίκιο)