Προσωρινός ανάδοχος για βελτιώσεις στο δρόμο Καλαμάκι -Κορώνη

Προσωρινός ανάδοχος για βελτιώσεις στο δρόμο Καλαμάκι -Κορώνη

Αποφάσεις για σειρά σημαντικών θεμάτων έλαβε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου η οποία συνεδρίασε, προχθές στην Τρίπολη.

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή ενέκρινε την ανάθεση επειγουσών εργασιών αντιπλημμυρικής προστασίας, προϋπολογισμού 120.000 ευρώ, σε υδατόρεμα στην πυρόπληκτη περιοχή Καλεντζίου – Σπαθοβουνίου.

Προέβη επίσης στην έγκριση του πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής σε ανοικτή διαδικασία, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ (Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων) για το προϋπολογισμού 800.000 ευρώ έργο συντήρησης και σήμανσης του επαρχιακού δρόμου Λυκοποριά – Καλλιθέα – Ελληνικό.

Ενέκρινε ακόμα την δημοπράτηση των ηλεκτρομηχανολογικών έργων στο αλιευτικό καταφύγιο Βραχατίου, προϋπολογισμού 689.533,95 ευρώ, ενώ προχώρησε στην ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για εργασίες συντήρησης και ασφάλειας στο τμήμα Καλαμάκι – Κορώνη της 9ης επαρχιακής οδού με προϋπολογισμό 1.028.731 ευρώ.

Τέλος, εκτός ημερήσιας διάταξης, η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε την κατάθεση προσφυγής ανάκλησης από την Περιφέρεια προς το Ελεγκτικό Συνέδριο σχετικά με τον διαγωνισμό δακοκτονίας.

Ακόμα, προέβη στην έγκριση του πρακτικού του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την αγορά 5 οχημάτων 4×4, προϋπολογισμού 200.000.