Πρόταση για κινητό ΚΕΠ στο Δήμο Μεσσήνης

Πρόταση για κινητό ΚΕΠ στο Δήμο Μεσσήνης

Τα ΚΕΠ κατόρθωσαν και να εδραιωθούν και να επιτύχουν την αποστολή τους στην Ελλάδα. Σήμερα, στην εποχή της πανδημίας, έδειξαν ποια γραμμή πρέπει να ακολουθήσουν όλες οι υπηρεσίες και να ταυτιστούν με τη δομή και τον τρόπο λειτουργίας αυτού του πρότυπου διαχείρισης αιτημάτων των πολιτών, μα και διασύνδεσής τους με το κράτος.

Ωστόσο, καθώς στο Δήμο Μεσσήνης το ανάγλυφο και η γεωγραφική του οντότητα έχει την ιδιαιτερότητα να διατηρεί σκόρπια δεκάδες μικρά χωριά, με μόνιμους κατοίκους κυρίως ηλικιωμένους, που δεν έχουν εξοικειωθεί με την τεχνολογία και δεν έχουν τη δυνατότητα να μετακινηθούν στα κεντρικά ΚΕΠ ανά περιφέρεια, το κινητό ΚΕΠ είναι μια πρόταση που πρέπει να εξεταστεί πολύ σοβαρά. Μια κινητή μονάδα με τον κατάλληλο εξοπλισμό που θα εξυπηρετούσε τις ανάγκες συμπολιτών μας που ζουν σε απομακρυσμένα χωριά θα αγκαλιαστεί από τους κατοίκους και θα ανακουφίσει τους οικείους τους που ζουν μακριά τους.

Με επιτυχία έχει ξεκινήσει τη λειτουργία του το πρώτο κινητό ΚΕΠ στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Αιγιαλείας.

Του Γιάννη Λάσκαρη