Ψηφιακή βεβαίωση επαγγελματία αγρότη φορολογικού έτους 2020

Ψηφιακή βεβαίωση επαγγελματία  αγρότη φορολογικού έτους 2020

Στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων μεταξύ των φορέων του Δημοσίου και των πολιτών, σύμφωνα με το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης & Ελέγχων Ν. Μεσσηνίας, οι επαγγελματίες αγρότες που επιθυμούν να εκδώσουν την ψηφιακή βεβαίωση επαγγελματία αγρότη φορολογικού έτους 2020 θα μπορούν να εξυπηρετούνται μέσω του ηλεκτρονικού υπολογιστή ή του κινητού τους τηλεφώνου.

Συγκεκριμένα, η είσοδός τους στην ψηφιακή εφαρμογή του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) γίνεται αποκλειστικά από τους ίδιους ή από εξουσιοδοτημένο από αυτούς άτομο, με τη χρήση των κωδικών εισαγωγής στην εφαρμογή της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (taxisnet). Η βεβαίωση εκτυπώνεται, από την τελευταία σελίδα της Εφαρμογής «Εκτύπωση Βεβαίωσης», επιλέγοντας την «Αναφορά Βεβαίωσης Εγγραφής ΜΑΑΕ (pdf)» για το έτος 2020 και δε χρειάζεται επικύρωση.

Ομοίως εκτυπώνεται και η βεβαίωση των κατόχων αγροτικής εκμετάλλευσης για τη μετάκληση πολιτών τρίτων χωρών για εποχική εργασία.