Συνάντηση νεοεκλεγέντος Δ.Σ. του Σωματείου Ειδικευμένων Ιατρών ΕΣΥ Μεσσηνίας με τη διοικήτρια του νοσοκομείου

Συνάντηση νεοεκλεγέντος Δ.Σ. του Σωματείου Ειδικευμένων Ιατρών ΕΣΥ Μεσσηνίας με τη διοικήτρια του νοσοκομείου

Με τη διοικήτρια του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας συναντήθηκε το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Ειδικευμένων Ιατρών ΕΣΥ Μεσσηνίας.

Κατά τη συνάντηση το Σωματείο Ειδικευμένων Ιατρών ΕΣΥ Μεσσηνίας έθεσε τα ακόλουθα ζητήματα, σύμφωνα με ανακοίνωσή του:

1. Μαζικές προσλήψεις ιατρικού προσωπικού έτσι ώστε να καλυφθούν τα σημαντικά κενά σε όλες σχεδόν τις κλινικές και τα εργαστήρια του Νοσοκομείου. Επιτάχυνση των διαδικασιών κρίσης ιατρών ΕΣΥ

2. Ενίσχυση της μονάδας και της κλινικής COVID με πνευμονολόγους, οι οποίοι στη συνέχεια θα στελεχώσουν την Πνευμονολογική Κλινική που θα πρέπει να δημιουργηθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας

3. Μονιμοποίηση όλων των υπηρετούντων επικουρικών ιατρών

4. Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών (πχ γενικών ιατρών) για την κάλυψη του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών για τη μείωση του χρόνου αναμονής σε αυτό

5. Μεταφορά του Εμβολιαστικού Κέντρου εκτός νοσοκομείου και αποκατάσταση της λειτουργίας των Τακτικών Ιατρείων

6. Βελτίωση των συνθηκών εφημέρευσης του ιατρικού προσωπικού

7. Αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Καλαμάτας σε νοσοκομείο περιφερειακής εμβέλειας με ανάλογη ενίσχυση όλων των τμημάτων του

8. Να θεσπιστεί ένα έτος υποχρεωτικής ειδίκευσης των ιατρών στα περιφερειακά νοσοκομεία, έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο έλλειψης ειδικευόμενων ιατρών σε αυτά.

Το Δ.Σ. του Σωματείου Ειδικευμένων Ιατρών ΕΣΥ Μεσσηνίας- όπως σημειώνει – θα συνεχίσει τις επαφές του με φορείς του τόπου με σκοπό την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας.