«Το αδιάφορο βλέμμα είναι ένα διαρκές αντίο»

«Το αδιάφορο βλέμμα είναι ένα διαρκές αντίο»

Μαλκόλμ ντε Σαζάλ (1902 – 1981, Φιλόσοφος από τον Άγιο Μαυρίκιο)