Τριφυλία: Αντιδράσεις και καταψήφιση αντιπολίτευσης σε μηδενικές προσφορές διαγωνισμών

Τριφυλία: Αντιδράσεις και καταψήφιση αντιπολίτευσης σε μηδενικές προσφορές διαγωνισμών

Έντονες ήταν οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με διαγωνισμούς στους οποίους δόθηκαν μηδενικές ή σχεδόν μηδενικές προσφορές εκπτώσεων, αλλά οι αντιδήμαρχοι επέμειναν να κατακυρωθούν στους οικονομικούς φορείς.

Πέμπτο θέμα στην ημερήσια διάταξη ήταν η «Έγκριση Πρακτικού ΙΙ σχετικά με τον έλεγχο των Δικαιολογητικών Συμμετοχής, της Τεχνικής Προσφοράς και της Οικονομικής Προσφοράς των συμμετεχόντων στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό “Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού δημοτικού φωτισμού και κτηρίων Κυπαρισσίας, Αυλώνος, Αετού”».

Όπως ειπώθηκε, δόθηκαν δύο προσφορές εκ των οποίων η μία απορρίφθηκε γιατί δεν κατατέθηκε δικαιολογητικό που απαιτούνταν και έμεινε μόνο μία προσφορά από την εταιρεία «Σ. ΜΑΓΚΩΝΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ». Το γενικό σύνολο προϋπολογισμού μελέτης (χωρίς ΦΠΑ) είναι 79.850 ευρώ και η οικονομική προσφορά της «Σ. ΜΑΓΚΩΝΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ» είναι 79.850 ευρώ. Εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι ποσοστιαία η οικονομική προσφορά της «Σ. ΜΑΓΚΩΝΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ είναι 0% (μηδέν τοις εκατό). «Είναι ντόπιος;», ρώτησε ο Γιάννης Μερκούρης και του απάντησε ο αντιδήμαρχος, Αντώνιος Βλάχος: «Όχι, είναι εξεζητημένα τα υλικά». Ο κ. Μερκούρης συνέχισε λέγοντας ότι «βλέπω πρώτη φορά διαγωνισμό 100.000 ευρώ περίπου και να συμμετέχει μόνο ένας οικονομικός φορέας, με έδρα το Μοσχάτο νομίζω, γιατί δεν το λέτε, γιατί ενδεχομένως με τις προδιαγραφές που έχει βάλει η μελέτη να μη βρίσκουν τα υλικά… […] Συμμετείχε με μηδενική έκπτωση, ούτε ένα λεπτό. Το 2020 στον οικονομικό αυτό φορέα έχετε κάνει αναθέσεις 104.744,91 ευρώ και δεν έχει δώσει πάλι έκπτωση ούτε ένα λεπτό. Το 2021 έχετε υπογράψει σύμβαση για προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 24.790,08 ευρώ, πάλι αυτός ο οικονομικός φορέας με μηδενική έκπτωση. Αν αυτό δε λέει τίποτα για εσάς, για εμένα λέει αρκετά. Γι’ αυτό εγώ θα προτείνω ο διαγωνισμός να επαναληφθεί».

Με την επανάληψη του διαγωνισμού συμφώνησε και ο Παναγιώτης Αλευράς. Οι τέσσερις αντιδήμαρχοι της διοίκησης Λεβεντάκη αποφάσισαν τη συνέχιση του διαγωνισμού με τον ως άνω οικονομικό φορέα. Στο 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση Πρακτικών Ι & ΙΙ σχετικά με τον έλεγχο των Δικαιολογητικών Συμμετοχής, της Τεχνικής Προσφοράς και της Οικονομικής Προσφοράς των συμμετεχόντων στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό “Προμήθεια υλικών οδοσήμανσης – ονοματοδοσίας οδών Δήμου Τριφυλίας”» ελέχθη ότι δόθηκε μόνο μία προσφορά από την εταιρεία «VIANET ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ». Το ποσό της μελέτης χωρίς ΦΠΑ είναι 90.000 ευρώ και η προσφορά που δόθηκε χωρίς ΦΠΑ είναι 89.500 ευρώ.

Ο Γιάννης Μερκούρης και ο Παναγιώτης Αλευράς πρότειναν και ψήφισαν επανάληψη του διαγωνισμού λόγω της απειροελάχιστης έκπτωσης που έδωσε ο οικονομικός φορέας. Οι τέσσερις αντιδήμαρχοι αποφάσισαν τη συνέχιση του διαγωνισμού με προσωρινό μειοδότη το μοναδικό προσφέροντα.

Του Ηλία Γιαννόπουλου