Ξεκινούν οι αποζημιώσεις ιδιοκτητών για το δρόμο Μεσσήνη-Εύα -Λάμπαινα

Ξεκινούν οι αποζημιώσεις ιδιοκτητών  για το δρόμο Μεσσήνη-Εύα -Λάμπαινα

Την αποζημίωση τωv θιγόμενων ιδιοκτητών για την κατασκευή του έργου «Βελτίωση της 7ης Επαρχιακής Οδού Μεσσηνίας (τμήματα Μεσσήνη-Εύα και Εύα Λάμπαινα)» ξεκινά η Περιφέρεια Πελοποννήσου και με σχετική της ανακοίνωση καλεί τους ιδιοκτήτες ακινήτων να προσκομίσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Ειδικότερα, καλούνται οι θιγόμενοι ιδιοκτήτες των Τοπικών Κοινοτήτων:

-Αριστοδημείου και Λάμπαινας του Δήμου Μεσσήνης, στις 27/1/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.30 π.μ.

-Αγριλιάς, Αμφιθέας, Εύας και Καρτερολίου στις 28/1/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.30 π .μ. και

-Μαυρομματίου Παμίσου, Πιπερίτσας και Τριόδου στις 31/1/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.30 π.μ.

Τις ημερομηνίες που αναφέρονται οι ιδιοκτήτες πρέπει να βρεθούν στο Δημαρχείο Μεσσήνης (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά, να ενημερωθούν για τη διαδικασία επίταξης και στη συνέχεια να υπογράψουν τις σχετικές αποδείξεις­ δηλώσεις που αφορούν στις ιδιοκτησίες τους.

Τα δικαιολογητικά είναι:

1. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

2.   Φορολογική ενημερότητα για ποσό αποζημίωσης άνω των 1.500 ευρώ

3. Ασφαλιστική ενημερότητα για ποσό αποζημίωσης άνω των 3.000 ευρώ

4.   Γνωστοποίηση από το δικαιούχο για τον τραπεζικό λογαριασμό μέσω του οποίου θα αποδοθούν τα χρήματα (προσκόμιση αντιγράφου βιβλιαρίου ή έγγραφο οικείας τράπεζας βεβαίωσης λογαριασμού ΙΒΑΝ, πρώτος δικαιούχος του οποίου πρέπει να είναι ο δικαιούχος αποζημίωσης)

5.   Σε περίπτωση κωλύματος προσέλευσης του δικαιούχου αποζημίωσης εξουσιοδότηση επικυρωμένη με το γνήσιο της υπογραφής ή πληρεξούσιο για την κατάθεση των δικαιολογητικών και την υπογραφή της απόδειξης – δήλωσης αποδοχής αποζημίωσης των υπό απαλλοτρίωση ακινήτων του.