Υποβλήθηκε το τεχνικό δελτίο για την παράκαμψη της Γιάλοβας

Υποβλήθηκε το τεχνικό δελτίο  για την παράκαμψη της Γιάλοβας

Υποβλήθηκε από την Περιφέρεια Πελοποννήσου στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, την περασμένη Παρασκευή, το τεχνικό δελτίο για τη χρηματοδότηση και υλοποίηση του με προϋπολογισμό 45.000.000 ευρώ έργου βελτίωσης της 9ης εθνικής οδού που αφορά στην παράκαμψη της Γιάλοβας στο Δήμο Πύλου – Νέστορος.

Το  έργο, ειδικότερα, αφορά στη βελτίωση τμήματος μήκους 3,5 χιλιομέτρων της υφιστάμενης 9ης εθνικής οδού και την κατασκευή νέου τμήματος, μήκους 4,2 χιλιομέτρων, για την παράκαμψη του οικισμού της Γιάλοβας.

Συγκεκριμένα, οι εργασίες που προβλέπονται είναι: Κατασκευή αρτηρίας δίιχνης διατομής με πλάτος οδού 11 μέτρα, με ενιαίο οδόστρωμα και μήκος περίπου 7,7 χιλιομέτρων. Σε όλο το μήκος της αρτηρίας τα έργα αφορούν σε εργασίες πλήρους κατασκευής. Κατασκευή 5 ισόπεδων κυκλικών κόμβων. Αποκατάσταση του τοπικού οδικού δικτύου με κατασκευή παράπλευρων και εγκάρσιων οδών μήκους περίπου 10,7 χιλιομέτρων. Κατασκευή 2 cut and cover συνολικού μήκους περίπου 200 μέτρων. Κατασκευή τεχνικών έργων για τη γεφύρωση ρεμάτων και έργων τοπικής διευθέτησης των υδατορεμάτων. Κατασκευή σημαντικών έργων αντιστήριξης πρανών – οπλισμένων επιχωμάτων, μήκους περίπου 2 χιλιομέτρων. Κατασκευή μιας άνω διάβασης υφιστάμενης οδού. Κατασκευή έργων αποχέτευσης – αποστράγγισης αρτηρίας, παράπλευρου και εγκάρσιου δικτύου και κόμβων. Εγκατάσταση ηλεκτροφωτισμού σε όλους τους ισόπεδους κόμβους και στα υπόγεια έργα cut and cover. Διευθέτηση απορροής ομβρίων υδάτων και κατασκευή κατάλληλων τεχνικών εξόδου έως τον πλησιέστερο φυσικό αποδέκτη.