Στον «αέρα» οι διαγωνισμοί για Διοικητήριο και βελτίωση Τζάνε – Καλαμάκι

Στον «αέρα» οι διαγωνισμοί για Διοικητήριο και βελτίωση Τζάνε – Καλαμάκι

Προκηρύχθηκαν από την Περιφέρεια Πελοποννήσου οι διαγωνισμοί για δύο μεγάλα έργα στη Μεσσηνία.

Το ένα αφορά στη βελτίωση του δρόμου Τζάνε – Πεταλίδι – Καλαμάκι, με προϋπολογισμό 500.000 ευρώ και το δεύτερο στις εργασίες αναβάθμισης του Διοικητηρίου, προϋπολογισμού 10 εκατομμυρίων ευρώ.

Διοικητήριο
Το έργο «Ολοκληρωμένο πρόγραμμα παρεμβάσεων αναβάθμισης Διοικητηρίου Μεσσηνίας» έχει συνολικό προϋπολογισμό 10.472.034 ευρώ και ο διαγωνισμός προκηρύχθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας.

Περιλαμβάνει δε την εκτέλεση εργασιών εσωτερικών διαρρυθμίσεων-επισκευών, ενεργειακής αναβάθμισης και στατικής ενίσχυσης του φέροντος οργανισμού του Διοικητηρίου. Το επταώροφο κτήριο είναι συνολικής επιφάνειας 8.931,60 τ.μ. (χωρίς το υπόγειο) και κατασκευάστηκε τη δεκαετία του 1970.

Στόχος είναι η διατήρηση του κελύφους και του ύφους της κατασκευής, η επαναφορά του στον αρχικό σχεδιασμό (καθαίρεση των μεταγενέστερων προσθηκών του έκτου ορόφου), η αναπροσαρμογή του σύμφωνα με τις σύγχρονες απαιτήσεις των εργασιακών χώρων και τις προδιαγραφές για τα δημόσια κτήρια (προσβασιμότητα ΑμεΑ κ.λπ.), ο αειφόρος ενεργειακός σχεδιασμός και οι σύγχρονες εγκαταστάσεις

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι 24 μήνες από την ημέρα που θα υπογραφεί η σύμβαση με τον ανάδοχο.

Προσφορές οι ενδιαφερόμενοι εργολάβοι και εταιρείες μπορούν να καταθέτουν έως τις 10 Μαρτίου μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 17 Μαρτίου.

Τζάνε – Καλαμάκι
Το έργο «Συντήρηση – βελτίωση 82ης εθν. οδού τμήμα Μεσσήνη – Ριζόμυλος και 9η επ. οδού, τμήμα Τζάνε – Πεταλίδι- Καλαμάκι» είναι προϋπολογισμού 500.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την προκήρυξη, οι ενδιαφερόμενοι εργολάβοι και εταιρείες μπορούν να καταθέσουν προσφορές έως τις 25 Φεβρουαρίου, ενώ η ηλεκτρονική τους αποσφράγιση θα γίνει στις 4 Μαρτίου.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι τρεις μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Της Βίκυς Βετουλάκη