Αίτημα χαρακτηρισμού ως ιστορικού διατηρητέου του Δημοτικού Σχολείου

Αίτημα χαρακτηρισμού ως ιστορικού διατηρητέου του Δημοτικού Σχολείου

Αίτημα για το χαρακτηρισμό ως ιστορικού διατηρητέου του πέτρινου διδακτηρίου, αλλά και όλου του σχολικού συγκροτήματος του Δημοτικού Σχολείου Κοπανακίου, υπέβαλαν με επείγον έγγραφό τους, αρμοδίως, στο υπουργείο Πολιτισμού τέσσερις σύλλογοι.

Το αίτημα, με θέμα «Χαρακτηρισμός ως ιστορικού διατηρητέου και προστασία του Δημοτικού Σχολείου Κοπανακίου Μεσσηνίας» και σχετικό το υπ’ αριθμ. 48332/07-02-2022 αίτημα του τ. δημάρχου Αετού, Δημήτρη Δριμή, προς την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου & Νοτίου Ιονίου, Τμήμα Προστασίας Νεωτέρων Μνημείων και Κινητών Πολιτιστικών Αγαθών, υπογράφεται από τους προέδρους του Συλλόγου Γονέων – Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου Κοπανακίου, Κωνσταντίνα Βασιλοπούλου, του Εμπορικού Συλλόγου Κοπανακίου Περικλή Αλεξανδρή, του Αθλητικού Συλλόγου “ΔΙΑΓΟΡΑΣ” Κοπανακίου, Δήμο Γιαννακόπουλο, και του Συλλόγου Γυναικών Κοπανακίου “Καλλιπάτειρα”, Χαρίκλεια Κωνσταντινίδη.

Σε αυτό αναγράφεται: «Στο Κοπανάκι Μεσσηνίας λειτουργεί 6θέσιο Δημοτικό Σχολείο, που αποτελείται από δύο κτήρια τα οποία λειτουργούν ως ενιαίο κτηριακό συγκρότημα. Το πρώτο κτήριο βρίσκεται στη βόρεια πλευρά του οικοπέδου και είναι πέτρινο, φέρει κεραμοσκεπή και άρχισε να κατασκευάζεται τη δεκαετία του 1930 ως τριτάξιο διδακτήριο. Το δεύτερο κτήριο βρίσκεται στην ανατολική πλευρά του οικοπέδου με φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα, φέρει κεραμοσκεπή και εγκαινιάστηκε το 1978 ως τριτάξιο. Το σχολικό συγκρότημα είναι μνημείο της αρχιτεκτονικής των σχολικών κτηρίων των αρχών του προηγούμενου αιώνα (η δεκαετία του ’30 χαρακτηρίζεται από την εισαγωγή νέων παιδαγωγικών αρχών που υπηρετούνται και από την αρχιτεκτονική της περιόδου), είναι ισχυρά συνδεδεμένο με τις μνήμες των κατοίκων της περιοχής μας, ως μορφωτικός και πολιτιστικός χώρος, είναι συνυφασμένο με την ιστορία και την αισθητική του χωριού μας, λειτουργεί ως τοπόσημο. Παρακαλούμε για τις σύμφωνες με το νόμο ενέργειές σας ώστε να χαρακτηριστεί τόσο το πέτρινο διδακτήριο όσο και όλο το συγκρότημα ως ιστορικό διατηρητέο που χρήζει ιδιαίτερης κρατικής προστασίας».

Στο αίτημα υπάρχουν δύο υστερόγραφα:

«Υ.Γ. 1. Το συντομότερο δυνατό θα υποβάλλουμε φάκελο τεκμηρίωσης με φωτογραφικό και άλλο υλικό. 2. Παρακαλούμε να μας γνωρίσετε τον αριθμό πρωτοκόλλου του εγγράφου μας».

Του Ηλία Γιαννόπουλου