Άμεση διακοπή των σεισμικών ερευνών στο Ιόνιο ζητούν 15 περιβαλλοντικές οργανώσεις

Άμεση διακοπή των σεισμικών ερευνών στο Ιόνιο ζητούν 15 περιβαλλοντικές οργανώσεις

Δεκαπέντε περιβαλλοντικές οργανώσεις έστειλαν επίσημη επιστολή στον πρωθυπουργό, καθώς και στον υπουργό και υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καλώντας τους να ζητήσουν από την εταιρεία «Ελληνικά Πετρέλαια» να διακόψει άμεσα τις σεισμικές έρευνες που διενεργούνται εδώ και μέρες στη θαλάσσια περιοχή «Ιόνιο».

Το επείγον αυτό αίτημα έγινε, καθώς στην περιοχή όπου πραγματοποιούνται σεισμικές έρευνες από το ειδικό ερευνητικό σκάφος «SW Cook» έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής τρία περιστατικά εκθαλάσσωσης ζιφιών.

Περιβαλλοντικές οργανώσεις

Στο πλαίσιο αυτό οι οργανώσεις ζητούν αυξημένη επαγρύπνηση για την αποτροπή άλλων τέτοιων περιστατικών. Επίσης, υπογραμμίζεται πως σύμφωνα με την αρχή της προφύλαξης και την εθνική, ενωσιακή και διεθνή νομοθεσία, θα πρέπει να διακοπούν άμεσα οι σεισμικές έρευνες που διεξάγονται αυτή τη στιγμή την περιοχή, λαμβάνοντας υπόψη τις σοβαρές επιπτώσεις του θορύβου στα κητώδη, ειδικότερα όταν ο θόρυβος αυτός προέρχεται από σεισμικές έρευνες ή τη χρήση στρατιωτικού σόναρ.

Την επιστολή υπογράφουν οι οργανώσεις: ΑΝΙΜΑ, Αρίων- Ερευνητική Κέντρο Διάσωσης και Περίθαλψης Κητωδών, Αρκτούρος, ΑΡΧΕΛΩΝ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Καλλιστώ, Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Πέλαγος Ινστιτούτο Κητολογικών Ερευνών, Greenpeace, iSea, MEDASSET, MΟm – Εταιρεία για τη Μελέτη και Προστασία της Μεσογειακής Φώκιας, και WWF Ελλάς.

Κυπαρισσιακός Κόλπος

Σημειώνεται ότι, όπως είχε αποκαλύψει ο Οικονομικός Ταχυδρόμος πριν από λίγες ημέρες, το σεισμογραφικό σκάφος SW Cook «σκάναρε» τη γεωλογική δομή του «μπλοκ 10» στον Κυπαρισσιακό Κόλπο και του «Ιονίου» νοτιοδυτικά της Κέρκυρας και απέναντι από τους Παξούς. Πρόκειται για απόφαση που ξάφνιασε την αγορά, με δεδομένη τη μέχρι πρότινος ιεράρχηση των προτεραιοτήτων του ελληνικού πετρελαϊκού ομίλου που ήθελε τις έρευνες υδρογονανθράκων σε κατώτερη κλίμακα έναντι της στροφής στις ΑΠΕ και τα «καθαρά» καύσιμα.

Επίσης η κίνηση αυτή ξάφνιασε, με δεδομένη και την απουσία ξεκάθαρης κυβερνητικής θέσης για τις έρευνες στην Ελλάδα αλλά και την επιστροφή στο ελληνικό Δημόσιο παραχωρήσεων που είχε ο όμιλος.

Στην επιστολή των 15 περιβαλλοντικών οργανώσεων, προς τον πρωθυπουργό, μεταξύ άλλων αναφέρεται: «Επισημαίνεται ότι η προσωρινή  απαγόρευση δραστηριότητας που προκαλεί ρύπανση ή άλλη υποβάθμιση του περιβάλλοντος μέχρι να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για να αποτραπεί η υποβάθμιση αυτή απαιτείται ρητά από το άρθρο 30 παρ. 2 του ν. 1650/1986. Επιπλέον, η λήψη μέτρων για την αποφυγή και τον περιορισμό περαιτέρω ζημίας αποτελεί σαφή υποχρέωση του αναδόχου όπως ρητά προβλέπεται στο άρθρο 12Α παρ. 3 του ν. 2289/1995 (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει): “[ο] Ανάδοχος οφείλει επίσης να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα έτσι ώστε να περιορίσει στο ελάχιστο κάθε περιβαλλοντική ρύπανση ή ζημία στα νερά, στο έδαφος ή στην ατμόσφαιρα που μπορεί να προκληθεί σε σχέση με τις δραστηριότητες υδρογονανθράκων”.

Η ίδια διάταξη προβλέπει επίσης ότι “σε περίπτωση που ο Εκμισθωτής ή Εργοδότης κρίνει ότι οποιεσδήποτε εργασίες ή εγκαταστάσεις που έχουν ανεγερθεί ή δραστηριότητες που διεξάγονται δύνανται να θέσουν σε κίνδυνο πρόσωπα ή περιουσία τρίτου προσώπου ή ρυπαίνουν ή επιφέρουν ζημία στο περιβάλλον, στην πανίδα, στη χλωρίδα ή στους θαλάσσιους οργανισμούς, ζητά από τον Ανάδοχο να λάβει διορθωτικά μέτρα, εντός εύλογης χρονικής περιόδου και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε ζημία στο περιβάλλον”.

Στην προκειμένη περίπτωση τα διορθωτικά μέτρα θα πρέπει να περιλαμβάνουν τη διακοπή των σεισμικών ερευνών για να απομακρυνθεί ο κίνδυνος για τα άτομα ζιφιού και να αποτραπεί η πιθανότητα περαιτέρω προσαράξεων».

Της Βίκυς Βετουλάκη