Αναστολή λειτουργίας τμήματος στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Δυτικής Μάνης

Αναστολή λειτουργίας τμήματος στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Δυτικής Μάνης

Μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου αναστέλλεται η λειτουργία του Β2΄ τμήματος του 1ου Δημοτικού Σχολείου Δυτικής Μάνης, σύμφωνα με απόφαση της Διευθύντριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Μεσσηνίας, στο πλαίσιο των προβλεπομένων μέτρων διαχείρισης επιβεβαιωμένων περιστατικών λοίμωξης COVID-19 σε σχολικές μονάδες.

Εκπαιδευτικοί και μαθητές θα ακολουθήσουν πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης όπως προβλέπεται.