Απόσπαση ειρηνοδικών στην Καλαμάτα για ένα χρόνο ζητά ο Δικηγορικός Σύλλογος

Απόσπαση ειρηνοδικών στην Καλαμάτα  για ένα χρόνο ζητά ο Δικηγορικός Σύλλογος

Την άμεση ενίσχυση του Ειρηνοδικείου Καλαμάτας με ειρηνοδίκες επισημαίνει και ζητά ο Δικηγορικός Σύλλογος Καλαμάτας, υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα πως απαιτείται αύξηση των οργανικών θέσεων των ειρηνοδικών Καλαμάτας κατά δύο. 

Όπως σημειώνει στην ανακοίνωσή του ο Σύλλογος, το Ειρηνοδικείο Καλαμάτας  είναι υποχρεωμένο μέχρι τέλος του 2022 να δικάσει όλες τις εκκρεμείς αιτήσεις επαναπροσδιορισμού που έχουν υποβληθεί, δυνάμει του Ν. 4745/2020 (ΦΕΚ Α’ 214/6-11-2020) και ρυθμίσεων για την επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του Ν. 3869/2010 (υπερχρεωμένα). Οι αιτήσεις αυτές είναι συνολικά 980 και θα εκδικασθούν την τρέχουσα δικαστική χρονιά και μέχρι 31/12/2022.

Πολλά αντικείμενα
Επιπλέον των υποθέσεων αυτών, οι ειρηνοδίκες που υπηρετούν στην Καλαμάτα εκδικάζουν και όλες τις υποθέσεις των υπολοίπων διαδικασιών. «Παράλληλα οι ειρηνοδίκες εκδίδουν διατάξεις (σωματείων, κληρονομητηρίων), διαταγές (πληρωμής και απόδοσης μισθίων), δικάζουν προσωρινές διαταγές, εκτελούν χρέη προέδρου υπηρεσίας, δημοσιεύουν διαθήκες κ.λπ., λαμβάνουν ένορκες βεβαιώσεις κ.λπ. Επίσης συμμετέχουν  σε συνθέσεις του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Καλαμάτας (και αυτόφωρης διαδικασίας), όπως και σε έρευνες κατ’ οίκον», επισημαίνει ο Δικηγορικός Σύλλογος, προσθέτοντας ότι η δικαστηριακή ύλη αναμένεται να αυξηθεί με ραγδαίο ρυθμό με την εφαρμογή του Ν. 4738/2020 «περί ρύθμισης οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις», με τον οποίο, αφενός, επεκτείνεται η πτωχευτική ικανότητα σε μη εμπόρους φυσικά πρόσωπα, οπότε διευρύνεται κατά πολύ το πεδίο εφαρμογής του νόμου, και αφετέρου καθιερώνεται στις πτωχεύσεις μικρού αντικειμένου ως πτωχευτικό δικαστήριο το κατά τόπον αρμόδιο Ειρηνοδικείο.

Αύξηση Ειρηνοδικών
Στις πτωχεύσεις μικρού αντικειμένου υπάγονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα που κατά την ημερομηνία του ισολογισμού τους δεν υπερβαίνουν τα όρια δύο τουλάχιστον κριτηρίων: α) σύνολο ενεργητικού (περιουσιακών στοιχείων) 350.000 ευρώ, β) καθαρό ύψος κύκλου εργασιών 700.000 ευρώ και γ) μέσος όρος απασχολουμένων κατά τη διάρκεια της τελευταίας, προ της κήρυξης της πτώχευσης, περιόδου 10 άτομα.

Λόγω, λοιπόν, και της διάρθρωσης της ελληνικής οικονομίας, εκτιμάται ότι η συντριπτική πλειοψηφία των αιτήσεων θα υπάγονται στις πτωχεύσεις μικρού αντικειμένου, αρμοδιότητας Ειρηνοδικείου και όχι στις πτωχεύσεις που υπάγονται στο Πολυμελές Πρωτοδικείο, με συνέπεια να υπάρξει πολύ μεγάλη επιβάρυνση του Ειρηνοδικείου.

Στο Ειρηνοδικείο Καλαμάτας, στο οποίο έχουν συγχωνευθεί τα Ειρηνοδικεία Οιχαλίας και Παμίσου, προβλέπονται έξι οργανικές θέσεις, οι οποίες ναι μεν είναι σήμερα καλυμμένες, πλην, όμως, το χρονικό διάστημα από Ιούλιο μέχρι αρχές Δεκεμβρίου 2021 υπήρχε ένα  κενό.

Με δεδομένο, λοιπόν, ότι ο όγκος δουλειάς αυξάνεται συνεχώς, ο Δικηγορικός Σύλλογος τονίζει ότι είναι αδύνατον το Ειρηνοδικείο Καλαμάτας να λειτουργήσει εύρυθμα με τον υφιστάμενο αριθμό ειρηνοδικών και είναι πρόδηλη η ανάγκη προσωρινής  απόσπασης δύο ειρηνοδικών για ένα έτος. Επίσης, ανακύπτει ξεκάθαρα η ανάγκη αύξησης των οργανικών θέσεων των ειρηνοδικών Καλαμάτας κατά δύο.

Της Βίκυς Βετουλάκη