Αρνητικά μπήκε για την απασχόληση το 2022 στη Μεσσηνία

Αρνητικά μπήκε για την απασχόληση το 2022 στη Μεσσηνία

Σε αντίθεση με τη γενικότερη θετική εικόνα για την απασχόληση και την πανδημία, τα ειδικότερα στοιχεία για την Πελοπόννησο και τη Μεσσηνία είναι αρνητικά. Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση,  αύξηση της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας στο σύνολο της χώρας καταγράφει η ετήσια έκθεση του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» για το 2021.

Αντίθετα, αρνητικό είναι το ισοζύγιο ροών μισθωτής απασχόλησης τον πρώτο μήνα του 2022.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας, το 2021 οι εργαζόμενοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ανήλθαν σε 2.163.610, έναντι 2.051.025 το 2020 (αύξηση κατά 112.585 ή 5,49%). Αντίστοιχα οι επιχειρήσεις που απασχολούσαν εργαζομένους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου το έτος 2021 ήταν 291.808, έναντι 279.329 το 2020.

Όπως δείχνουν τα στοιχεία, στην Πελοπόννησο τον Ιανουάριο του 2022 οι ροές μισθωτής απασχόλησης είναι αρνητικές κατά 1.511 εργαζομένους, ενώ για τη Μεσσηνία ο αριθμός είναι αρνητικός κατά 319 εργαζομένους, σύμφωνα με τις ροές μισθωτής απασχόλησης, οι οποίες κατατέθηκαν χειρόγραφα (εκπρόθεσμες υποβολές – ειδικές κατηγορίες επιχειρήσεων) από 1/1/2022 έως και 31/1/2022 στις περιφερειακές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, καθώς και το μερίδιο συμμετοχής τους στο σύνολο των ροών που αντλούνται τόσο από το Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» όσο και από τις χειρόγραφες υποβολές.

Από την ετήσια έκθεση του «ΕΡΓΑΝΗ» προκύπτει ακόμη: Περισσότεροι από 7 στους 10 (71,81%) εργάζονταν πάνω από 35 ώρες την εβδομάδα, ποσοστό ελαφρώς υψηλότερο από το 2020 (ήταν 69,54%).

Ο μέσος όρος των μικτών μηνιαίων αποδοχών αυξήθηκε την προηγούμενη χρονιά κατά 12,27%. Συγκεκριμένα, το συνολικό κονδύλι των μισθών διαμορφώθηκε σε 2,4 δισ. μηνιαίως, από 2,1 δισ. το 2020, αύξηση που οφείλεται τόσο στην άνοδο του πλήθους των εργαζομένων όσο και στη βελτίωση των αποδοχών. Η μεγαλύτερη ηλικιακή ομάδα περιλαμβάνει τους εργαζομένους από 30-44 ετών (41,66%) και η επόμενη είναι η ομάδα 45-64 ετών (37,23%).

Ο μεγαλύτερος εργοδότης στη χώρα είναι το λιανικό εμπόριο, καθώς απασχολεί το 13,46% του συνόλου των εργαζομένων. Ακολουθούν η εστίαση (10,94%), το χονδρικό εμπόριο (9,52%), η εκπαίδευση (4,63%) και η βιομηχανία τροφίμων (4,42%).

Από τα στοιχεία του Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» για τον Ιανουάριο, προκύπτει αρνητικό ισοζύγιο ροών μισθωτής απασχόλησης. Συγκεκριμένα, κατά τον περασμένο μήνα οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 137.983, ενώ οι αποχωρήσεις σε 163.787 (71.697 οικειοθελείς αποχωρήσεις και 92.090 καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου). Συνεπώς το ισοζύγιο του Ιανουαρίου ήταν αρνητικό κατά 25.804 θέσεις εργασίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην έκθεση, το αρνητικό ισοζύγιο οφείλεται κατά το μεγαλύτερο μέρος (12.664 θέσεις) στον κλάδο της εστίασης, ενώ αρνητικό κατά 5.071 θέσεις ήταν και το ισοζύγιο στο λιανικό εμπόριο.

Οι εξελίξεις αυτές αποδίδονται στα περιοριστικά μέτρα που ελήφθησαν τον Ιανουάριο για την προστασία της δημόσιας υγείας από την πανδημία, στο κλίμα αβεβαιότητας που επικράτησε εκείνη την περίοδο αναφορικά με την εξέλιξη της νόσου, αλλά και στην εποχικότητα των θέσεων εργασίας που χαρακτηρίζει κάθε χρόνο την περίοδο μετά τις γιορτές.