Δήμος Μεσσήνης: Συμπλήρωση Στρατολογικών Πινάκων για αγόρια που έχουν γεννηθεί το 2006

Δήμος Μεσσήνης: Συμπλήρωση Στρατολογικών Πινάκων  για αγόρια που έχουν γεννηθεί το 2006

Συμπλήρωση των Στρατολογικών Πινάκων για αγόρια που έχουν γεννηθεί το 2006 και αφορούν στην κλήση στρατευσίμων κλάσεως 2027, θα γίνει στο Δήμο Μεσσήνης.

Επ’ αυτού η ανακοίνωση του αρμόδιου Τμήματος Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου του Δήμου αναφέρει: «Γνωστοποιείται  ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν. 2119/93, Κύρωση Κώδικα Διατάξεων “Περί Μητρώων Αρρένων”, καλούνται τα αγόρια που έχουν γεννηθεί το έτος 2006 και είναι γραμμένα στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου Μεσσήνης, να επικοινωνήσουν τα ίδια, ή οι γονείς τους, με το Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου στα τηλέφωνα 27223 60114 (Δήμητρα Σταθάκη) και 27223 60118 (Αγγελική Ιντζέμπελη) το αργότερο μέχρι τις 20 Απριλίου 2022, προκειμένου να συμπληρωθούν οι Στρατολογικοί Πίνακες».