Δήμος Οιχαλίας: Ψηφιακή έκδοση πιστοποιητικών με χρήση κωδικών στο TaxisNET

Δήμος Οιχαλίας: Ψηφιακή έκδοση πιστοποιητικών με χρήση κωδικών στο TaxisNET

Ένα ακόμη βήμα προς τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών του Δήμου Οιχαλίας, με σκοπό την απλούστευση των διαδικασιών, την αποδοτικότερη λειτουργία τους και την ποιοτικότερη εξυπηρέτηση των δημοτών, πραγματοποιείται μέσω της Ψηφιακής Έκδοσης Πιστοποιητικών Δήμου Οιχαλίας με τη χρήση των κωδικών του πολίτη στο TaxisNET.

Μέσω αυτής της υπηρεσίας κάθε δημότης έχει τη δυνατότητα να μπει στο σύστημα έκδοσης ψηφιακών πιστοποιητικών του Δήμου, να κάνει αίτηση και στη συνέχεια να παραλάβει ηλεκτρονικά το πιστοποιητικό που τον ενδιαφέρει, χωρίς να χρειάζεται να μεταβεί αυτοπροσώπως στο Δημαρχείο ή στο ΚΕΠ.

Η νέα αυτή υπηρεσία κάνει χρήση των κωδικών που διαθέτει κάθε πολίτης στο TaxisNET. Οι κωδικοί αυτοί χρησιμοποιούνται για την εισαγωγή στο σύστημα, χωρίς να χρειάζεται οποιαδήποτε επιπλέον εγγραφή του χρήστη ή ενεργοποίηση οποιουδήποτε λογαριασμού.

Ειδικότερα, η είσοδος στην εφαρμογή γίνεται μέσω του ιστότοπου του Δήμου https://oichalia.gov.gr, στην αρχική σελίδα, στο κουμπί «Σύστημα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων».

Μάλιστα, σε διάστημα ενός έτους προγραμματίζεται να είναι διαθέσιμο στην εφαρμογή το σύνολο των ψηφιακών πιστοποιητικών και βεβαιώσεων που προσφέρει ο Δήμος.

Μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων κάθε δημότης κάνει αίτηση ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

1. Εισέρχεται στο σύστημα με χρήση προσωπικών κωδικών TaxisNET

2. Αφού διαβάσει το κείμενο ενημέρωσης για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πρέπει να αποδεχτεί τους όρους για να προχωρήσει στο επόμενο βήμα

3. Από τις αιτήσεις που εμφανίζονται επιλέγει την/τις αιτήσεις που τον ενδιαφέρουν, τα δε υποχρεωτικά πεδία εμφανίζονται με αστερίσκο

4. Συμπληρώνει τα απαραίτητα κατά περίπτωση πεδία και επισυνάπτει τα σχετικά έγγραφα εφόσον χρειάζεται.

5. Επιλέγει «Υποβολή»

6. Εκτύπωση αίτησης.