Δήμος Τριφυλίας: Για διαγωνισμούς συνεδριάζει σήμερα η Οικονομική Επιτροπή

Δήμος Τριφυλίας: Για διαγωνισμούς συνεδριάζει σήμερα η Οικονομική Επιτροπή

Στην 5η τακτική, μεικτή (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη), συνεδρίαση συγκαλείται για τη Δευτέρα και ώρα 1.00 η Οικονομική Επιτροπή Τριφυλίας με 10 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Τα θέματα, όπως αναγράφονται στην πρόσκληση, έχουν ως εξής:

1) Έγκριση του Πρακτικού 2 ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου, του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Δημοτική Οδοποιία Αετού» 2) Έγκριση του Πρακτικού 3 ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου, του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού δημοτικού φωτισμού και κτηρίων Κυπαρισσίας, Αυλώνος, Αετού»

3) Έγκριση του Πρακτικού 3 ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου, του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Προμήθεια υλικών οδοσήμανσης – ονοματοδοσίας οδών Δήμου Τριφυλίας»

4) Έγκριση του Πρακτικού 4 ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου, του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Προμήθεια και Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικής χαράς του Δήμου Τριφυλίας»

5) Έγκριση χορήγησης 5ης παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Δημοτική Οδοποιία Φιλιατρών» (Α.Μ. 26/2020)

6) Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Δημοτική Οδοποιία Κυπαρισσίας» (Α.Μ. 41/2020)

7) Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης Προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο «Ανάπλαση Κεντρικής Πλατείας Γαργαλιάνων»

8) Έγκριση Πρακτικού ΙΙ σχετικά με τον έλεγχο των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και της οικονομικής προσφοράς των συμμετεχόντων στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό «Υλοποίηση Σχεδίου Ασφαλείας Νερού Δήμου Τριφυλίας»

9) Έγκριση Πρακτικού 4 ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου, του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Προμήθεια Αναλώσιμων Υλικών Εκτυπωτών / Φωτοτυπικών (Toner – Drum) Δήμου Τριφυλίας 2021-2022»

10) Έγκριση Πρακτικού 3 ελέγχου των δικαιολογητικών των προσωρινών αναδόχων της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας άνω των ορίων «Προμήθεια Υγρών Καυσίμων & Λιπαντικών του Δήμου Τριφυλίας και των Νομικών του Προσώπων, ΔΕ Κυπαρισσίας – Αετού – Αυλώνος – Τριπύλης 2021-2022».

Του Ηλία Γιαννόπουλου