Δημόσια Βιβλιοθήκη Καλαμάτας: Εμπλουτίστηκε με αξιόλογες εκδόσεις μέσω του Future Library

Δημόσια Βιβλιοθήκη Καλαμάτας: Εμπλουτίστηκε με αξιόλογες εκδόσεις μέσω  του Future Library

Για 11η συνεχόμενη χρονιά το Κοινωφελές Ίδρυμα Κοινωνικού και Πολιτιστικού Έργου (Κ.Ι.Κ.Π.Ε.) στηρίζει τις Δημόσιες και Δημοτικές Βιβλιοθήκες της χώρας με την υλοποίηση της δράσης Ανάπτυξης Συλλογών που πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Future Library.

Μάλιστα, από το 2012 έως και το 2021 έχουν ενισχυθεί 70 Δημόσιες και Δημοτικές βιβλιοθήκες του Δικτύου του Future Library με περισσότερες από 50.000 νέες αξιόλογες εκδόσεις.

Μεταξύ των εν λόγω βιβλιοθηκών είναι και η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας, που επελέγη να συμμετάσχει στο πρόγραμμα Εμπλουτισμού Δημοσίων και Δημοτικών βιβλιοθηκών για το 2022. Ειδικότερα, στο πρόγραμμα συμμετέχουν 13 Δημόσιες και Δημοτικές Βιβλιοθήκες, από διάφορες γεωγραφικές περιφέρειες, ανάμεσά τους και η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας, οι οποίες θα εμπλουτίσουν τις συλλογές τους με 5.000 βιβλία επιλεγμένων εκδοτών.

Να σημειωθεί πως το Future Library από την ίδρυσή του στηρίζει με κάθε τρόπο τις Δημόσιες και Δημοτικές Βιβλιοθήκες, ενισχύοντάς τες στην παροχή γνώσεων και πληροφοριών, μέσω της πρόσβασης σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές και ενθαρρύνοντας επιπλέον την κοινωνικοποίηση και την επικοινωνία ανάμεσα σε όσους κάνουν χρήση των υπηρεσιών των εν λόγω βιβλιοθηκών.