Εγκρίθηκε η αρχιτεκτονική μελέτη ανάπλασης στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως

Εγκρίθηκε η αρχιτεκτονική μελέτη ανάπλασης στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως

Η αρχιτεκτονική μελέτη διαμόρφωσης του προαυλίου χώρου του Ιερού Ναού Μεταμορφώσεως του Σωτήρος και η ανάπλαση του ευρύτερου περιβάλλοντος χώρου στη Μεταμόρφωση (Σκάρμηγκα) του Δήμου Πύλου – Νέστορος εγκρίθηκε από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας.

Σύμφωνα με την απόφαση, η προτεινόμενη στη μελέτη αποκατάσταση της λιθοδομής των κρηνών στα νοτιοανατολικά του ναού θα γίνει υπό τις οδηγίες και την επίβλεψη εντεταλμένου υπαλλήλου της Εφορείας Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας, δεδομένου ότι κατά το παρελθόν οι κρήνες έχουν υποστεί κακότεχνες παρεμβάσεις με εκτεταμένη χρήση σκυροδέματος και υπάρχει κίνδυνος καταστροφής των σωζόμενων αρχαίων δομικών μελών στην προσπάθεια αποκατάστασής τους.

Για τη συγκεκριμένη εργασία θα ληφθούν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα που θα υποδειχθούν από την Εφορεία Αρχαιοτήτων και αυτή θα υλοποιηθεί χειρωνακτικά χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων.

Επίσης, στο νοτιοανατολικό τμήμα πέριξ της νέας κρήνης θα απλοποιηθεί η μελέτη και θα εξεταστεί η δυνατότητα να παραληφθούν τα νεωτερικά στοιχεία στη σχεδίαση των δαπεδοστρώσεων.

Τέλος, γύρω από τα υφιστάμενα δένδρα (πλάτανοι) θα διατηρηθεί μια επαρκής ζώνη φυσικού εδάφους χωρίς λοιπές κατασκευές, ώστε η φυσική ανάπτυξη των δένδρων να μην επιφέρει στο μέλλον βλάβες στις γύρω από αυτά διαμορφώσεις.