Ερυθρός Σταυρός: Οικονομική ενίσχυση πυροπλήκτων του Δήμου Πύλου-Νέστορος

Ερυθρός Σταυρός: Οικονομική ενίσχυση πυροπλήκτων του Δήμου Πύλου-Νέστορος

Σε οικονομική ενίσχυση των πυροπλήκτων του Δήμου Πύλου-Νέστορος προβαίνει ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός.

Ειδικότερα, πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης μέσω τραπεζικών μεταφορών υλοποιεί ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, με σκοπό να βοηθήσει στη σταδιακή ανάκαμψη των πληγέντων και να μετριάσει το αίσθημα ανασφάλειας για την περίοδο υλοποίησής του.

Σε αυτό εντάσσονται πληγέντες με κατεστραμμένες κατοικίες.

Η δε προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για όλους τους πληγέντες του Δήμου Πύλου – Νέστορος λήγει τη 15η Φεβρουαρίου, με αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών στη διεύθυνση: ctp-peloponisos@redcross.gr

Για την υποβολή της αίτησης (τα κριτήρια αναγράφονται στον πίνακα) είναι απαραίτητα τα εξής:

1. Δελτίο Ταυτότητας ή Άδειας Διαμονής

2. Πρώτη σελίδα βιβλιαρίου τράπεζας (ακατάσχετου λογαριασμού), όπου κατά προτίμηση ο ενδιαφερόμενος να είναι ο πρώτος δικαιούχος (θα πρέπει να είναι ευδιάκριτα: η τράπεζα, ο αριθμός ΙΒΑΝ και το όνομα στη θέση των δικαιούχων λογαριασμού) ή εκτύπωση στοιχείων λογαριασμού από την τράπεζα.

3. Υπεύθυνη Δήλωση, η οποία θα απευθύνεται στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, με γνήσιο υπογραφής (από ΚΕΠ, Αστυνομία, Δήμο) ή μέσω της ιστοσελίδας www.gov.gr και στην οποία θα συμπεριλάβετε το ακόλουθο κείμενο: “Δηλώνω υπεύθυνα ότι: «τα δηλωθέντα είναι τα αληθή στοιχεία. Επίσης, υποβάλλω για πρώτη φορά αυτήν την αίτηση και ουδείς άλλος εκ του οικογενειακού μου περιβάλλοντος έχει υποβάλει ή πρόκειται να υποβάλει ανάλογη αίτηση στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό για τη συγκεκριμένη κατοικία, [η οποία δηλώνω ότι είναι και η κύρια κατοικία]»” [Παρέχεται προ-συμπληρωμένη στην ιστοσελίδα ΕΕΣ].

Για οδηγίες και τα απαραίτητα έντυπα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του ΕΕΣ στο www.redcross.gr (να συμπεριληφθεί στο θέμα του email το όνομα του αιτούντος και ένα κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας).

Για πληροφορίες: Γραφείο Εξυπηρέτησης του προγράμματος στο τηλέφωνο 695 55 63639 και στο email: ctphelpdesk@redcross.gr.

Ημέρες και ώρες λειτουργίας τηλεφωνικής γραμμής: Δευτέρα ως Παρασκευή 10.00-14:00 (εκτός αργιών).