Έσβησαν οι διαβάσεις

Έσβησαν οι διαβάσεις

Σβησμένες είναι οι διαβάσεις πεζών στη  Νέδοντος, μετά την 23η Μαρτίου και πριν από τη γέφυρα. Ιδιαίτερα από την πλευρά της οδού Νέδοντος είναι τελείως σβησμένες.

Ένα πέρασμα το θέλουν…

Β.Β.