Μελέτες για έργα ανάπλασης σε πέντε οικισμούς της Μάνης

Μελέτες για έργα ανάπλασης  σε πέντε οικισμούς της Μάνης

Σύμβαση διαβαθμιδικής συνεργασίας θα υπογράψουν η Περιφέρεια Πελοποννήσου και ο Δήμος Δυτικής Μάνης και ήδη πάρθηκαν οι ανάλογες αποφάσεις από τις Οικονομικές Επιτροπές των δύο οργανισμών.

Σκοπός της σύμβασης είναι η υποστήριξη στην εκπόνηση μελετών ανάπλασης οικισμών του Δήμου Δυτικής Μάνης, καθώς ο Δήμος δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της διοικητικής και επιχειρησιακής ικανότητας, προκειμένου να εντάξει στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014 – 2020 τα έργα που θέλει.

Έργα ανάπλασης
Τα έργα που περιλαμβάνονται στη σύμβαση και θα αφορά στις διαδικασίες προετοιμασίας των απαιτούμενων μελετών είναι:

-«Ανάπλαση χώρου γύρω από τον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας στον οικισμό Ανατολικού, Κοινότητας Κέντρου»

-«Ανάπλαση οδών στον οικισμό Κάμπου, Κοινότητας Κάμπου»

-«Ανάπλαση οδού στον οικισμό Κέντρο, Κοινότητας Κέντρου»

-«Ανάπλαση χώρου γύρω από τον Ι.Ν. Αγ. Βασιλείου στον οικισμό Οροβά, Κοινότητας Κάμπου»

-«Ανάπλαση χώρου γύρω από τον Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Κοινότητα Σταυροπηγίου»

Ο Δήμος Δυτικής Μάνης δε διαθέτει συγκροτημένη Τεχνική Υπηρεσία και για το λόγο αυτό έχει απευθυνθεί στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, η οποία διαθέτει την απαιτούμενη στελέχωση της τεχνικής υπηρεσίας και είναι σε θέση να υποστηρίξει το Δήμο Δυτικής Μάνης στην υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου.

Συνεργασία
Τη θεώρηση των μελετών αναπλάσεων θα αναλάβει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, η οποία θα διαθέσει το επαρκές ανθρώπινο δυναμικό και τα μέσα για την υλοποίηση του έργου.

Ο Δήμος Δυτικής Μάνης αναλαμβάνει τη διαδικασία εκπόνησης όλων των απαιτούμενων μελετών για την ωρίμανση των έργων και ειδικότερα τη σύνταξη/ επικαιροποίηση των μελετών, τη λήψη των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και τις τυχόν τροποποιήσεις που θα προκύψουν μέχρι την ολοκλήρωση της μελετητικής ωρίμανσης.

Της Βίκυς Βετουλάκη