Μεταπτυχιακό στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου με τίτλο «Σύγχρονη Αθλητική Επικοινωνία, Δημοσιογραφία και Φωτοειδησιογραφία»

Μεταπτυχιακό στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου με τίτλο «Σύγχρονη Αθλητική Επικοινωνία, Δημοσιογραφία και Φωτοειδησιογραφία»

Μέχρι τις 8 Φεβρουαρίου παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αίτησης συμμετοχής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) με τίτλο «Σύγχρονη Αθλητική Επικοινωνία, Δημοσιογραφία και Φωτοειδησιογραφία»/ «Master of Science in Modern Sport Communication, Journalism and Photo Press», το οποίο προσφέρει από την τρέχουσα ακαδημαϊκή χρονιά το Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας: https://sportjournalism.uop.gr.