Πεταλίδι: Η Αποκεντρωμένη ενέκρινε τους περιβαλλοντικούς όρους για το έργο αποχέτευσής του

Πεταλίδι: Η Αποκεντρωμένη ενέκρινε τους περιβαλλοντικούς όρους για το έργο αποχέτευσής του

Εγκρίθηκαν από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου οι τροποποιημένοι περιβαλλοντικοί όροι για το έργο «Αποχέτευση ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) Πεταλιδίου» του Δήμου Μεσσήνης στη θέση «Άγιος Γεώργιος».

Σκοπός του έργου είναι η χρηστή διαχείριση των ακαθάρτων του ευρύτερου οικισμού του Πεταλιδίου με την κατασκευή δικτύων αποχέτευσης, για να αναβαθμιστεί η ποιότητα ζωής των μόνιμων κατοίκων και των επισκεπτών της περιοχής. Η δημιουργία των δικτύων θα οδηγήσει στην υλοποίηση ολοκληρωμένων και σύγχρονων έργων διαχείρισης των υγρών αποβλήτων της περιοχής.

Τα έργα

Φορέας είναι η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Δήμου Μεσσήνης και το έργο αφορά στην κατασκευή των απαιτούμενων έργων για την ολοκληρωμένη διαχείριση των λυμάτων των περιοχών Καλαμακίου και Πεταλιδίου του Δήμου Μεσσήνης (οικισμοί Πεταλίδι, Καλαμάκι, Αχλαδοχώρι, Χελωναριά, Τζάνες, Φόροι), αλλά και των λυμάτων των νέων ξενοδοχειακών μονάδων πλησίον της Ε.Ε.Λ. (Εγκατάσταση και Επεξεργασία Λυμάτων).

Η περιοχή χωροθέτησης βρίσκεται εκτός ορίων οικισμών. Το έργο καταλαμβάνει όλη την έκταση των οικισμών Καλαμακίου και Πεταλιδίου, όσον αφορά στα εσωτερικά δίκτυα αποχέτευσης. Η εγκατάσταση επεξεργασίας προτείνεται να τοποθετηθεί βορειοδυτικά του οικισμού Πεταλιδίου, απέχει από την πλησιέστερη κατοικημένη περιοχή του Τζάνε περίπου 1.100 μ. και από την Καρποφόρα περίπου 1 χλμ. Από το κέντρο του Πεταλιδίου, η θέση κατασκευής της Ε.Ε.Λ. απέχει περίπου 3,3 χλμ. Η Ε.Ε.Λ. χωροθετείται σε τρία αγροτεμάχια, συνολικής έκτασης περίπου 8 στρ. και αποτελεί δημοτική έκταση.

Συγκεκριμένα, στην απόφαση της Αποκεντρωμένης περιγράφονται τα εξής έργα:

α) Χωριστικά Δίκτυα για την αποχέτευση των ακαθάρτων υδάτων της Τ.Κ. Πεταλιδίου και οικισμών της Τ.Κ. Αχλαδοχωρίου

β) Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) και έργα προσαγωγής και διάθεσης

γ) Διαπλάτυνση – βελτίωση υφιστάμενης οδού πρόσβασης στην ΕΕΛ.

Η διάθεση των επεξεργασμένων υγρών από την Ε.Ε.Λ. θα γίνεται σε κλάδο του ρέματος Τζάνε.

Χωροθέτηση

Η περιοχή μελέτης βρίσκεται στα παράλια της Δημοτικής Ενότητας Πεταλιδίου του Δήμου Μεσσήνης του Νομού Μεσσηνίας. Συγκεκριμένα, περιοχή μελέτης αποτελεί η παραλιακή ζώνη του Πεταλιδίου, στις βορειοδυτικές ακτές του Μεσσηνιακού Κόλπου. Εκτείνεται από την περιοχή Καλαμάκι έως την εκβολή του ρέματος Τζάνε βόρεια της περιοχής Πεταλίδι.

Στην απόφαση αναφέρεται ότι οι εναλλακτικές θέσεις κατασκευής της Ε.Ε.Λ. δε βρίσκονται εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου ή χώρου προστασίας μνημείων. Στην περιοχή του Πεταλιδίου έχει οριοθετηθεί Περιοχή Απόλυτης Προστασίας Αρχαιολογικών Χώρων και Περιοχή Προστασίας Αρχαιολογικών Χώρων για την προστασία της αρχαίας Κορώνης. Τα δίκτυα χωροθετούνται εκτός αυτών των περιοχών. Στην περιοχή του Καλαμακίου δεν εντοπίζονται περιοχές υπό προστασία με βάση την αρχαιολογική νομοθεσία.

Οι περιβαλλοντικοί όροι της απόφασης ισχύουν έως 3/12/2035.

Της Βίκυς Βετουλάκη