Προκαταρκτικές εργασίες στο έργο της διάβασης στο ύψος του ΟΑΕΔ

Προκαταρκτικές εργασίες στο έργο της διάβασης στο ύψος του ΟΑΕΔ

Ξεκίνησαν οι προκαταρκτικές εργασίες στο πλαίσιο του έργου βελτίωσης της οδικής ασφάλειας στην περιοχή του Ασπροχώματος Καλαμάτας, μπροστά από το κτήριο του ΟΑΕΔ, που υλοποιεί η Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Ήδη γίνεται συλλογή δεδομένων σχετικά με τον κυκλοφοριακό φόρτο στην περιοχή, προκειμένου να αξιοποιηθούν στη συνέχεια, στη φάση υλοποίησης της παρέμβασης, η οποία προβλέπει: Εγκατάσταση τοπικών ρυθμιστών κυκλοφορίας (έξι χαμηλών και τεσσάρων αναρτώμενων) που θα έχουν συνεχώς πράσινη ένδειξη για τα οχήματα και κόκκινη για τους πεζούς, εκτός εάν υπάρχουν πεζοί που θα πατούν το ειδικό κουμπί ώστε εντός σύντομου διαστήματος να αλλάξουν οι ενδείξεις των σηματοδοτών. Προβλέπονται προειδοποιητικοί σηματοδότες για την επερχόμενη κυκλοφορία.

Μείωση της απόστασης διάνυσης των πεζών στο οδόστρωμα της Ε.Ο. Τριπόλεως –Καλαμάτας με την δημιουργία νησίδας, κατά μήκος της πρόσοψης του οικοπέδου του ΟΑΕΔ, με σκοπό να οριοθετηθούν (εν μέρει) οι κινήσεις των οχημάτων και να αποτραπεί η αυθαίρετη και παράνομη κίνησή τους έμπροσθεν του ΟΑΕΔ. Τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων από ανακλαστική μεμβράνη.  Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή.