Το σταφιδικό επί τάπητος σε σύσκεψη με βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας

Το σταφιδικό επί τάπητος σε σύσκεψη με βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας

Το θέμα της απορρόφησης σταφίδας μετά τις ανεπιτυχείς πρωτοβουλίες Λιβανού, τίθεται ξανά επί τάπητος σε σύσκεψη στο ΥπΑΑΤ. Η σύσκεψη, η οποία πραγματοποιήθηκε χθες, λέει το ρεπορτάζ, είχε περισσότερο ενημερωτικό χαρακτήρα, και συμμετείχαν κυβερνητικοί βουλευτές από νομούς της Πελοποννήσου όπου παράγεται σταφίδα. Δεν είχαν, πάντως, προσκληθεί οι φορείς των περιοχών (συνεταιρισμοί, ΕΑΣ κ.λπ.).

Παράταση για τις συνδεδεμένες

Μέσα σε αυτό το κλίμα η διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ χορήγησε νέα παράταση για τα χαρτιά που αφορούν στην παράδοση της ξηρής σταφίδας, για να μη χαθούν οι συνδεδεμένες. Πρόκειται για την τρίτη παράταση φέτος.

Η εν λόγω απόφαση προβλέπει:

α) την παράταση της ημερομηνίας παράδοσης που προβλέπεται στην παράγραφο 1.2 του άρθρου 4 της υπ’ αριθ. 1571/62616/ 2017 Υ.Α της ξηρής σταφίδας στις εγκεκριμένες μεταποιητικές επιχειρήσεις απαρέγκλιτα έως την 25η Φεβρουαρίου 2022

β) την καταχώρηση στην ηλεκτρονική εφαρμογή του ΟΠΕΚΕΠΕ από τις μεταποιητικές επιχειρήσεις των συνολικών ποσοτήτων για κάθε γεωργό ή φορέα από τον οποίο έχουν παραλάβει πρώτη ύλη αποξηραμένη κορινθιακή σταφίδα, καθώς και τη μεταφόρτωση σε ψηφιακή μορφή των δελτίων ποσοτικής παραλαβής/τιμολόγιων ανά παραγωγό απαρέγκλιτα έως την 11η Μαρτίου 2022.