4 θέσεις με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο Νοσοκομείο Καλαμάτας

4 θέσεις με συμβάσεις ορισμένου  χρόνου στο Νοσοκομείο Καλαμάτας

Η διοίκηση του Νοσοκομείου Καλαμάτας προκήρυξε τέσσερις θέσεις για την πρόσληψη τεσσάρων ατόμων για την ανάπτυξη υπηρεσιών ολοκληρωμένης κοινοτικής θεραπείας και υπηρεσιών νοσηλείας κατ’ οίκον.

Οι συγκεκριμένες θέσεις (Π.Ε. Ψυχιάτρων, Π.Ε. Ψυχολόγων, Τ.Ε. Κοινωνικών Λειτουργούν και Τ.Ε. Επισκεπτών Υγείας) είναι με συμβάσεις ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ), ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν όλη την προκήρυξη στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου Καλαμάτας.
Π.Μπ.