Ανακοίνωση του Λιμεναρχείου Καλαμάτας για θυελλώδεις ανέμους

Ανακοίνωση του Λιμεναρχείου Καλαμάτας για θυελλώδεις ανέμους

Κατόπιν δελτίου καιρού της ΕΜΥ την 31 Μαρτίου 2022 (06:00) αναμένεται να εκδηλωθούν στην περιοχή αρμοδιότητας Κ.Λ. Καλαμάτας θυελλώδης άνεμοι.


Αλιευτικοί και ναυταθλητικοί σύλλογοι παρακαλούνται για την ενημέρωση των μελών τους προς αποφυγή δραστηριοποίησης κατά το χρόνο ισχύος δελτίου αναγγελίας θυελλωδών ανέμων.      
Ναυτικοί Πράκτορες παρακαλούνται για την ενημέρωση πλοιάρχων ορμούντων πλοίων.
Ο.Τ.Α. παρακαλούνται για την ενημέρωσή τους.
Τέλος το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Καλαμάτας  παρακαλείται για την ενημέρωσή του.