Δήμος Τριφυλίας: Συγκαλείται σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή την Τρίτη

Δήμος Τριφυλίας: Συγκαλείται σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή την Τρίτη

Στη 10η τακτική, μικτή (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη), συνεδρίασή της συγκαλείται η Οικονομική Επιτροπή Τριφυλίας για την Τρίτη, 22 Μαρτίου, στη 1.00 μετά το μεσημέρι.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης, όπως αναγράφονται στην πρόσκληση, έχουν ως εξής:

1) Χορήγηση 2ης παράτασης του συμβατικού χρόνου περαίωσης της προμήθειας «Ενεργειακή Αναβάθμιση & Αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο Κολυμβητήριο Κυπαρισσίας» (σχετ. η από 12-04-2018 Μελέτη)

2) Απόδοση λογαριασμού του αριθ. 883/2021 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, με υπόλογο την Ανδρινοπούλου Γεωργία

3) Λήψη απόφασης επί αιτήσεως του κ. Μαντζούνη Κων/νου του Ελευθερίου σχετικά με την αποζημίωσή του για ζημιά που προκλήθηκε στο Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητό του από πτώση σε λακκούβα

4) Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος για τοποθέτηση ομπρελών-ξαπλωστρών στη θέση «Αγία Κυριακή», ΔΕ Φιλιατρών.

Του Ηλία Γιαννόπουλου