ΕΛΣΤΑΤ για Μεσσηνία: Σημαντική άνοδος του τζίρου σε καταλύματα και εστίαση τον Ιανουάριο

ΕΛΣΤΑΤ για Μεσσηνία: Σημαντική άνοδος του τζίρου σε καταλύματα και εστίαση τον Ιανουάριο

Αύξηση κατά 154,9% και 56,5% αντίστοιχα στον κύκλο εργασιών

Σημαντική άνοδο κατέγραψε ο τζίρος τόσο του κλάδου των καταλυμάτων όσο και του κλάδου της εστίασης κατά τον Ιανουάριο του 2022, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, δείγμα ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας.

Ειδικότερα για τη Μεσσηνία, ο ετήσιος κύκλος εργασιών επιχειρήσεων στον κλάδο των καταλυμάτων στα έτη 2019, 2020 και 2021, διαμορφώθηκε ως εξής: Πλήθος επιχειρήσεων 526, κύκλος εργασιών το 2019: 43.145.790 ευρώ, το 2020: 21.521.495 ευρώ και το 2021: 34.548.765. Μεταβολή 60,5%.

Κύκλος εργασιών επιχειρήσεων με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων στον κλάδο των Καταλυμάτων: Ο κύκλος εργασιών τον Ιανουάριο του 2021 ήταν 105.099 ευρώ και τον Ιανουάριο του 2022: 267.628. Η μεταβολή έφτασε στο 154,9 για το τρέχον έτος.

Κύκλος εργασιών επιχειρήσεων με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων στον κλάδο Υπηρεσιών Εστίασης: Ο κύκλος εργασιών τον Ιανουάριο του 2021 ήταν 326.164, ενώ τον Ιανουάριο του 2022 έφτασε στα 510.486 ευρώ, με αποτέλεσμα η μεταβολή για το 2022 να είναι θετική κατά 56,5%.

Η μεγαλύτερη εικόνα είναι το ίδιο θετική, αφού για τις επιχειρήσεις του κλάδου καταλυμάτων με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Ιανουάριο 2022 ανήλθε σε 67.460.725 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 246,4% σε σχέση με τον Ιανουάριο 2021, οπότε είχε ανέλθει σε 19.476.243 ευρώ.

Για τις επιχειρήσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων με συνεισφορά στο συνολικό κύκλο εργασιών έτους 2020 μεγαλύτερη από 1,0%, η μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών τον Ιανουάριο 2022 σε σύγκριση με τον Ιανουάριο 2021 παρατηρήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου (1.042,5%), ενώ η μικρότερη αύξηση (70,2%) καταγράφηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου.

Για τις επιχειρήσεις του κλάδου υπηρεσιών εστίασης με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Ιανουάριο 2022 ανήλθε σε 97.665.586 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 83,8% σε σχέση με τον Ιανουάριο 2021, οπότε είχε ανέλθει σε 53.126.192 ευρώ.

Για τις επιχειρήσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων με συνεισφορά στο συνολικό κύκλο εργασιών έτους 2020 μεγαλύτερη από 1,0%, η μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών τον Ιανουάριο 2022 σε σύγκριση με τον Ιανουάριο 2021 παρατηρήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Θήρας (797,7%), ενώ η μικρότερη αύξηση (13,4%) καταγράφηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής.