Επιχορηγήσεις για 5 τουριστικά καταλύματα στην Μεσσηνία

Επιχορηγήσεις για 5 τουριστικά καταλύματα στην Μεσσηνία

Αποφάσεις για την υπαγωγή στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων, με επιχορηγήσεις, τεσσάρων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και μιας επιχείρησης ενοικιαζομένων διαμερισμάτων, εγκρίθηκαν από την Περιφέρεια Πελοποννήσου και αναλυτικά τις παρουσίασε το «Χρήμα & Τουρισμός».

Πρόκειται για πέντε τουριστικές μονάδες, όλες στη Μεσσηνία και συγκεκριμένα στη Στούπα της Μάνης, στη Γιάλοβα της Πύλου, στα Βουνάρια Πύλου, στους Γαργαλιάνους και στη Μεθώνη.

Στη Στούπα
Ειδικότερα, υπογράφηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΜΙΡΑΖ και ΣΙΑ ΕΕ» στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 του Ν. 4399/2016 (Α ́ κύκλος), όπως ισχύει, που αναφέρεται στην Ίδρυση Ξενοδοχείου 4* (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα) στη Στούπα του Δήμου Δυτικής Μάνης, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 2.200.000 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 2.200.000 ευρώ.

Η συνολική ενίσχυση χορηγείται ανά ομάδα ενισχυόμενων δαπανών και ανά είδος ενίσχυσης, ενώ το επενδυτικό σχέδιο δύναται να ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ.

Το μετοχικό / εταιρικό / συνεταιριστικό κεφάλαιο του φορέα κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής ανέρχεται σε 1.200.000 ευρώ.

Στους Γαργαλιάνους
Ακόμη, εγκρίθηκε η υπαγωγή στο καθεστώς ενίσχυσης «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» επενδυτικού σχεδίου που αναφέρεται σε Ίδρυση Ξενοδοχειακής Μονάδας 3 αστέρων (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα) στους Γαργαλιάνους του Δήμου Τριφυλίας, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 1.371.649,68 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 1.371.649,68 ευρώ.

Φορέας του επενδυτικού σχεδίου είναι η επιχείρηση Olive Garden Τουριστικές Επιχειρήσεις Ο.Ε.

Στη Μεθώνη
Επίσης, εγκρίθηκε η υπαγωγή στο καθεστώς ενίσχυσης «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» επενδυτικού σχεδίου που αναφέρεται σε «Ίδρυση Ξενοδοχείου 3 αστέρων» (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα), στη Μεθώνη του Δήμου Πύλου – Νέστορος, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 646.002,47 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 646.002,47 ευρώ.

Η συνολική ενίσχυση χορηγείται ανά ομάδα ενισχυόμενων δαπανών και ανά είδος ενίσχυσης και φορέας του επενδυτικού σχεδίου (δικαιούχος της ενίσχυσης) είναι η επιχείρηση «Τομαράς Νικόλαος Τουριστικές Επιχειρήσεις Μονοπρόσωπη ΙΚΕ».

Στη Γιάλοβα
Επιπρόσθετα, εγκρίθηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «Ξενοδοχειακές και Τουριστικές Επιχειρήσεις Σταύρος Γιαννούτσος Ανώνυμη Εταιρία», με διακριτικό τίτλο «ZOE SEASIDE RESORT Α.Ε.», στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων, που αναφέρεται σε «Εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής και αναβάθμιση σε 4* υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδα» (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα), στη Γιάλοβα του Δήμου Πύλου Νέστορος, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 783.981,61 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 783.981,61 ευρώ.

Φορέας του επενδυτικού σχεδίου (δικαιούχος της ενίσχυσης) είναι η επιχείρηση «Ξενοδοχειακές και Τουριστικές Επιχειρήσεις Σταύρος Γιαννούτσος Ανώνυμη Εταιρία».

Στα Βουνάρια
Τέλος, εγκρίθηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «Κωνσταντίνος Βασιλόπουλος – Hotel Κολονίδες Beach – Ανώνυμη Ξενοδοχειακή Τουριστική Εταιρεία», με διακριτικό τίτλο «HOTEL ΚΟΛΟΝΙΔΕΣ BEACH Α.Ε.», στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων, που αναφέρεται σε «Κτηριακή επέκταση με αύξηση δυναμικότητας κατά 22 δωμάτια– 22 κλίνες, ξενοδοχείου τύπου Επιπλωμένων Διαμερισμάτων» (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα), στην Κοινότητα Βουνάρια του Δήμου Πύλου- Νέστορος, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 930.000 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 930.000 ευρώ.

Φορέας του επενδυτικού σχεδίου (δικαιούχος της ενίσχυσης) είναι η επιχείρηση «Κωνσταντίνος Βασιλόπουλος – Hotel Κολονίδες Beach – Ανώνυμη Ξενοδοχειακή Τουριστική Εταιρεία».

Β.Β.