Η Καλαμάτα τίμησε την 23η Μαρτίου 1821 παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας

Η Καλαμάτα τίμησε την 23η Μαρτίου 1821 παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας

Το ημερολόγιο δείχνει σήμερα 23 Μαρτίου 2022… ημερομηνία που αποτελεί ορόσημο για την ελληνική ιστορία.

Πριν από 201 χρόνια αυτή η ημέρα αποτέλεσε την απαρχή της Ελληνικής Επανάστασης, με την απελευθέρωση της Καλαμάτας, καθιστώντας την πρώτη ελεύθερη πόλη από τον οθωμανικό ζυγό. Κάθε χρόνο η Καλαμάτα ζει αυτήν τη μέρα σε διαφορετικούς ρυθμούς από τις υπόλοιπες μέρες.

Έτσι σήμερα ο Δήμος Καλαμάτας τίμησε την επέτειο με περηφάνια και πλούσιες εκδηλώσεις, τις οποίες λάμπρυνε με την παρουσία της η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

Την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Μιχάλης Παπαδόπουλος, ενώ εκπρόσωπος της Βουλής είχε οριστεί ο βουλευτής Μίλτος Χρυσομάλλης.

Στις εκδηλώσεις παρέστησαν και οι υπόλοιποι βουλευτές του νομού, ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Π. Νίκας, περιφερειακοί και δημοτικοί σύμβουλοι, δήμαρχοι της Μεσσηνίας, αλλά και πλήθος κόσμου.

Οι επίσημες εκδηλώσεις ξεκίνησαν με δοξολογία στον ιστορικό Ιερό Ναό των Αγίων Αποστόλων, προεξάρχοντος του σεβασμιωτάτου μητροπολίτη Μεσσηνίας κ. Χρυσοστόμου και κατάθεση στεφάνου από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ενώ τον πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Καλαμάτας, Δημήτρης Τζωρτζίνης, που αναφέρθηκε στα διδάγματα της χθεσινής ημέρας.

Ακολούθησε η αναπαράσταση της απελευθέρωσης της Καλαμάτας, ενώ στη συνέχεια παρέλασαν μαθητές και μαθήτριες σχολείων, καθώς και οπλαρχηγοί με τις ομάδες τους.

Η σημαντικότερη στιγμή της αναπαράστασης ήταν όταν η Μεσσηνιακή Γερουσία, με προκήρυξή της προς την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη, γνωστοποίησε ότι οι Έλληνες ξεσηκώθηκαν για την ελευθερία τους:

«Προειδοποίησις εις τας ευρωπαϊκάς αυλάς, εκ μέρους του φιλογενούς αρχιστρατήγου των σπαρτιατικών στρατευμάτων Πέτρου Μαυρομιχάλη και της Μεσσηνιακής Συγκλήτου. Ο ανυπόφορος ζυγός της οθωμανικής τυραννίας εις το διάστημα ενός και απέκεινα αιώνος, κατήντησεν εις μίαν ακμήν, ώστε να μην μείνη άλλο εις τους δυστυχείς πελοποννησίους γραικούς, ει μη μόνον πνοή και αυτή δια να ωθή κυρίως τους εγκαρδίους των αναστεναγμούς. εις τοιαύτην όντες κατάστασιν στερημένοι από όλα τα δίκαιά μας, με μίαν γνώμην ομοφώνως απεφασίσαμεν να λάβωμεν τα άρματα, και να ορμήσωμεν κατά των τυράννων. πάσα προς αλλήλους μας φατρία και διχόνοια, ως καρποί της τυραννίας απερρίθφησαν εις τον βυθόν της λήθης, και άπαντες πνέομεν πνοήν ελευθερίας. αι χείρες ημών αι δεδεμέναι μέχρι του νυν από τας σιδηράς αλύσσους της βαρβαρικής τυραννίας, ελύθησαν ήδη, και υψώθηκαν μεγαλοψύχως και έλαβον τα όπλα προς μηδενισμόν της βδελυράς τυραννίας. οι πόδες ημών οι περιπατούντες εν νυκτί και ημέρα εις τας εναγκαρεύσεις τας ασπλάγχνους τρέχουν εις απόκτησιν των δικαιωμάτων μας. η κεφαλή μας η κλίνουσα τον αυχένα υπό τον ζυγόν τον απετίναξε και άλλο δεν φρονεί, ει μη την ελευθερίαν. η γλώσσα μας η αδυνατούσα εις το να προφέρη λόγον, εκτός των ανωφελών παρακλήσεων, προς εξιλέωσιν του βαρβάρου τυράνου, τώρα μεγαλοφώνως φωνάζει και κάμνει να αντηχή ο αήρ το γλυκύτατον όνομα της ελευθερίας. εν ενί λόγω απεφασίσαμεν, ή να ελευθερωθώμεν, ή να αποθάνωμεν. τούτου ένεκεν προσκαλούμεν επιπόνως την συνδρομήν και βοήθειαν όλων των εξευγενισμένων Ευρωπαϊκών γενών, ώστε να δυνηθώμεν να φθάσωμεν ταχύτερον εις τον ιερόν και δίκαιον σκοπόν μας και να λάβωμεν τα δίκαιά μας. να αναστήσωμεν το τεταλαιπωρημένον ελληνικόν γένος μας. δικαίω τω λόγω η μήτηρ μας Ελλάς, εκ της οποίας και υμείς εφωτίσθητε, απαιτεί ως εν τάχει την φιλάνθρωπον συνδρομήν σας, και ευέλπιδες, ότι θέλει αξιωθώμεν, και ημείς θέλομεν σας ομολογή άκραν υποχρέωσιν, και εν καιρώ θέλομεν δείξη πραγματικώς την υπέρ της συνδρομής σας ευγνωμοσύνην μας.

1821 Μαρτίου 23, εν Καλαμάτα. Εκ του σπαρτιατικού στρατοπέδου

Πέτρος Μαυρομιχάλης, αρχιστράτηγος σπαρτιατικού και μεσσηνιακού στρατού».

Στην αναπαράσταση συμμετείχαν η Χορωδία της Μητροπόλεως Μεσσηνίας υπό τη διεύθυνση του Κωνσταντίνου Σιάχου, τυμπανιστές από την ομάδα των Ολυμπιακών Αγώνων, ο Ιππικός Όμιλος Καλαμάτας, Τμήμα Παραδοσιακής Μουσικής του Δημοτικού Ωδείου Καλαμάτας και οι Σύλλογοι: Λύκειο Ελληνίδων Καλαμάτας, Μορφωτικός Σύλλογος Μεσσηνίας, Κέντρο Λαογραφικών Μελετών Καλαμάτας, Σύλλογος Αθλητικού Χορού «Ξενία», Σύλλογος Νεδουσαίων Καλαμάτας, Χορευτικός Όμιλος «Λεύκιππος», Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίας Τριάδας «Αργώ», Σύλλογος «Ελληνομνήμονες», Ομάδα Νέων «H Δημιoβίτισσα», Σύλλογος Μανιατών Καλαμάτας, Πολιτιστικός Σύλλογος «Η Κουτσαβίτικη Φορεσιά», Χορευτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος «Οι Αμφειείς», Πολιτιστικός και Αναπτυξιακός Σύλλογος Βέργας, Σύλλογος «Οι Φίλοι της Παράδοσης», Σύλλογος Γυναικών Σπερχογείας «Η Αγία Κυριακή», Πολιτιστικός Σύλλογος Λεΐκων «Η Πρωτοπορία» Πολιτιστικός Σύλλογος Φαραί Γιαννιτσανίκων, Χορευτικός Όμιλος Δήμου Μεσσήνης, Πολιτιστικός Σύλλογος Εύας – Καλαμαρά «Ο Αριστοτέλης», Πολιτιστικός Εξωραϊστικός Σύλλογος Μεσσήνης, 21ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας και Δημοτικό Σχολείο Παραλίας Βέργας.

Δείτε όλο τον εορτασμό