Καλαμάτα: Παράταση της σύμβασης ζητά από το Δήμο η εταιρία που εκμεταλλεύεται τη μαρίνα

Καλαμάτα: Παράταση της σύμβασης ζητά από το Δήμο η εταιρία που εκμεταλλεύεται τη μαρίνα

Στην Οικονομική Επιτροπή Καλαμάτας θα συζητηθεί αύριο η απόφαση της εταιρείας στην οποία έχει ανατεθεί η εκμετάλλευση της μαρίνας, απόφαση δεσμευτική για το Δήμο, σχετικά με την παράταση της σύμβασης μίσθωσης και εκμετάλλευσης κατά δύο χρόνια, μέχρι το Σεπτέμβριο του 2024.

Η σύμβαση υπογράφηκε το 1998 και ολοκληρωνόταν τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, όμως με νόμο που ψηφίστηκε στη Βουλή δόθηκε στην εταιρεία η δυνατότητα να παρατείνει τη σύμβαση κατά δύο χρόνια, απλά με την υποβολή του σχετικού αιτήματος.  Πέρα απ’ αυτό, όμως, η εταιρεία ζητά και πάλι από το Δήμο Καλαμάτας την περαιτέρω παράταση της σύμβασης μέχρι το 2035.

Με αιτιολογία ή και πρόσχημα την πανδημία και τα προβλήματα που δημιούργησε στην οικονομική δραστηριότητα, η κυβέρνηση στα τέλη του 2021 έφερε στη Βουλή νομοσχέδιο, που ψηφίστηκε, για τη διετή παράταση των συμβάσεων παραχώρησης τουριστικών λιμένων.

Ο νόμος δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, Τεύχος Πρώτο, αριθμός φύλλου 250, 23 Δεκεμβρίου 2021.

Στο Άρθρο 71 “Παράταση συμβάσεων παραχώρησης χρήσης και συμβάσεων μίσθωσης τουριστικών λιμένων” σημειώνονται σχετικά μεταξύ άλλων:

“1. Η διάρκεια των συμβάσεων παραχώρησης χρήσης ή των συμβάσεων μίσθωσης τουριστικών λιμένων της περ. γγ’ της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α’ 155), περί των εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής, οι οποίες βρίσκονται σε ισχύ κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος, παρατείνεται για δύο (2) έτη από την ημερομηνία της καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξης τους, κατόπιν μονομερούς δήλωσης του παραχωρησιούχου ή του μισθωτή, η οποία δεσμεύει τον παραχωρούντα ή τον εκμισθωτή, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες δύο (2) προϋποθέσεις: α) υπεύθυνη δήλωση του παραχωρησιούχου ή του μισθωτή του τουριστικού λιμένα, με την οποία δηλώνεται ότι ο τουριστικός λιμένας ήταν σε λειτουργία την 31η.3.2020, και β) μη ύπαρξη ληξιπρόθεσμων οφειλών από το συμβατικά συμφωνημένο αντάλλαγμα ή μίσθωμα, κατά την ημερομηνία υποβολής της ως άνω δήλωσης”.

Έπειτα από αυτό το νόμο η εταιρεία που εκμεταλλεύεται τη μαρίνα Καλαμάτας υπέβαλε στο Δήμο το αίτημα-απόφαση για την παράταση της σύμβασης κατά δύο χρόνια.

Η δε Δημοτική Αρχή εισηγείται την παράταση της σύμβασης, καθώς φαίνεται ότι δεν έχει άλλη επιλογή.

Επιπλέον, όμως, η εταιρεία στο συγκεκριμένο αίτημα τονίζει και το εξής: “…σας καλούμε εκ νέου να εξετάσετε το αίτημά μας για περαιτέρω παράταση της άνω από 2.9.1998 μεταξύ μας υφιστάμενης σύμβασης μίσθωσης και εκμετάλλευσης της μαρίνας Καλαμάτας έως το έτος 2035, αξιολογώντας τη ρητή δέσμευσή μας για υλοποίηση συγκεκριμένων έργων αναβάθμισης και εξωραϊσμού της μαρίνας”.