Κοινότητα Κυπαρισσίας: Πλήρης απαξίωση από τη Δημοτική Αρχή Λεβεντάκη

Κοινότητα Κυπαρισσίας: Πλήρης απαξίωση από  τη Δημοτική Αρχή Λεβεντάκη

«Θα διεκδικήσουμε με κάθε τρόπο τα δικαιώματα που μας δίνει ο νόμος»

«Θα διεκδικήσουμε με κάθε τρόπο τα δικαιώματα που μας δίνει ο νόμος» τονίστηκε στη χθεσινή συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Κυπαρισσίας με την πρόεδρο και τα μέλη του να κάνουν λόγο για πλήρη απαξίωση που υφίσταται ο θεσμός που υπηρετούν από τη Δημοτική Αρχή Λεβεντάκη από την αρχή της ανάληψης των καθηκόντων του νέου δημάρχου Τριφυλίας.

Στην εισήγηση της προέδρου, με την οποία συμφώνησαν όλα τα μέλη στη χθεσινή συνεδρίαση, αναφέρεται: «Οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Κοινότητάς μας δε λαμβάνονται υπόψη από το Δήμο, ο οποίος συνεχίζει να αγνοεί προκλητικά  το θεσμό, από την αρχή της ανάληψης των καθηκόντων του νέου δημάρχου. Ουδέποτε λάβαμε ενημέρωση για τις μέχρι τώρα αποφάσεις μας, όπως ορίζει η σχετική νομοθεσία (την οποία επισύναψε), είτε γραπτώς είτε προφορικώς. Ούτε και μας απεστάλησαν ποτέ, όπως ορίζει ο νόμος, αντίγραφα της ημερήσιας διάταξης του Δημοτικού Συμβουλίου και των αποφάσεων αυτού και των άλλων συλλογικών του οργάνων, εκτός από δύο φορές και αυτό έπειτα από πίεση της προέδρου προς το γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου.

Για όλα τα θέματα που έχουν συζητηθεί μέχρι τώρα στα Δημοτικά Συμβούλια ενημερωνόμαστε από τις τοπικές ηλεκτρονικές εφημερίδες και τις εφημερίδες της Μεσσηνίας, κατόπιν εορτής. Ουδέποτε κληθήκαμε στα Δημοτικά Συμβούλια που αφορούσαν θέματα της πόλης μας και ο πρόεδρος μάλιστα έχει δικαίωμα ψήφου, πλην ενός έκτακτου Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορούσε στο Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων, και αυτό γιατί το ζήτησαν οι εκπρόσωποι των άλλων συνδυασμών.

Στην περίοδο του κορωνοϊού επικαλέστηκαν το λόγο ότι η πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης δε σήκωνε ακόμα ένα άτομο (την πρόεδρο) και θα… “έπεφτε” το σύστημα, όπως χαρακτηριστικά ισχυρίστηκε ο γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αλλά και στα δια ζώσης Δημοτικά Συμβούλια, όταν άρχισαν να λειτουργούν, πάλι… το Τοπικό ήταν  “αποκλεισμένο” με τη δικαιολογία ότι τα τετραγωνικά της αίθουσας δε “χωρούσαν” την πρόεδρο…!

Ωστόσο, υπήρχαν στα συμβούλια αυτά και άλλα άτομα που παρακολουθούσαν τις συνεδριάσεις, χωρίς να υπάρχει διαμαρτυρία για την παρουσία τους. Επειδή από πλευράς Δήμου υπάρχει πλήρης απαξίωση ως προς το Θεσμό του Συμβουλίου Κοινότητας Κυπαρισσίας, θα διεκδικήσουμε με κάθε τρόπο τα δικαιώματα που μας δίνει ο Νόμος».

Αξίζει να τονισθεί πως η πλήρης απαξίωση του θεσμού του Συμβουλίου Κοινότητας, προφανέστατα και έχει νομικές συνέπειες, ιδίως δε σε ό,τι αφορά τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και τη λήψη των αποφάσεων για θέματα που αφορούν στην Κοινότητα Κυπαρισσίας, όπως και την κάθε Κοινότητα, εάν δεν προσκαλείται ο πρόεδρος!

Του Ηλία Γιαννόπουλου