Νέο ξενοδοχείο 4 αστέρων στο λιμάνι της Καλαμάτας

Νέο ξενοδοχείο 4 αστέρων στο λιμάνι της Καλαμάτας

Με αποφάσεις του περιφερειάρχη Πελοποννήσου Παναγιώτη Νίκα, εντάχθηκαν στο καθεστώς ενίσχυσης Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων, δύο υπό ανέγερση ξενοδοχειακές μονάδες σε Καλαμάτα και Φιλιατρά.

Πιο αναλυτικά, με απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του Ν.4399/2016, όπως ισχύει, και ειδικότερα στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 αυτού (A ́ κύκλος) επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «Υπο σύσταση ΑΣΟ HOTEL Ι.Κ.Ε.» με δ.τ. «ΑΣΟ Boutique Hotel» (υπό σύσταση) που αναφέρεται στην «Ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας 4*», στην Καλαμάτα Μεσσηνίας Περιφέρειας Πελοποννήσου, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 1.360.000,00 € και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 1.360.000,00 €.

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση με τη μορφή της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ύψους 751.005,00 €.

Οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από τη υλοποίησητης επένδυσης ανέρχονται σε 6,00 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Ακόμη με άλλη απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του Ν.4399/2016, όπως ισχύει, και ειδικότερα στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 αυτού (A ́ κύκλος) επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «Υπό Σύσταση Κοιν.Σ.Επ.» με δ.τ. «ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.» (υπό σύσταση) που αναφέρεται σε ΙΔΡΥΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 3* στο Λαγκούβαρδο Δ.Ε. Φιλιατρών Δήμου Τριφυλίας ΠΕ Μεσσηνίας Περιφέρειας Πελοποννήσου, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 784.040,64 € και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 629.965,02 €.

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση με τη μορφή της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, ύψους 350.480,76 €.

Οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από τη υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 5,00 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

money-tourism.gr