Οικονομική Επιτροπή Πελοποννήσου: Δράσεις ενημέρωσης για ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων

Οικονομική Επιτροπή Πελοποννήσου: Δράσεις ενημέρωσης για  ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων

Αποφάσεις για σειρά σημαντικών θεμάτων έλαβε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου στην προχθεσινή της συνεδρίαση. Ειδικότερα, ενέκρινε τη διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού, κάτω των ορίων, για προϋπολογισμό 70.000 ευρώ εργασίες καθαρισμού φυτικής γης και απορριμμάτων στο εθνικό δίκτυο της Μεσσηνίας.

Προχώρησε δε στη διεξαγωγή ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για το έργο αποκατάστασης τεχνικών έργων και βλαβών στο οδικό δίκτυο, καθαρισμού και ενίσχυσης πρανών με σκοπό την αντιπλημμυρική προστασία στις πυρόπληκτες το περασμένο καλοκαίρι περιοχές του Δήμου Ανατολικής Μάνης, με προϋπολογισμό 1.400.000 ευρώ.

Επίσης, προέβη στην έγκριση της σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Πελοποννήσου και του “Μοριάς” Α.Ε. -ΑΟΤΑ με αντικείμενο την οργάνωση της συμμετοχής της Περιφέρειας Πελοποννήσου στον “3ο Οδοιπορικό Οινοτουρισμό” που συνδιοργανώνεται από το υπουργείο Τουρισμού, την Περιφέρεια Πελοποννήσου και τον ΕΟΤ, στο πλαίσιο Προβολής και Προώθησης του Τουριστικού Προορισμού “Πελοπόννησος”.

Τέλος, ενέκρινε την τροποποίηση της Πράξης Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου με ΣΔΙΤ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 – 2020”, καθώς και το σχέδιο προγραμματικής σύμβασης υλοποίησης του υποέργου 5, το οποίο αφορά σε δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την ολοκληρωμένη διαχείριση των αστικών αποβλήτων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.