Οικονομική Επιτροπή Περ. Πελοποννήσου: Παρεμβάσεις στον πολιτισμό και τον πρωτογενή τομέα για τη Μεσσηνία

Οικονομική Επιτροπή Περ. Πελοποννήσου: Παρεμβάσεις στον πολιτισμό και  τον πρωτογενή τομέα για τη Μεσσηνία

Αποφάσεις για σειρά σημαντικών θεμάτων έλαβε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου, που συνεδρίασε την περασμένη Δευτέρα.

Ειδικότερα, ενέκρινε το πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου για τη συνέχιση της διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου στο έργο ανάπλασης στον προαύλιο χώρο του ναού Αγίου Σωτήρος Χριστιάνων, Δήμου Τριφυλίας,  προϋπολογισμού κατά τη μελέτη 625.000 ευρώ.

Επίσης, ενέκρινε προγραμματική σύμβαση για το προϋπολογισμού 600.000 ευρώ έργο συντήρησης και αποκατάστασης ζημιών σε δημοτικούς δρόμους σε Χράνους, Χρούσα και Νεοχώριο.

Προέβη δε στην έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο συντήρησης και βελτίωσης της επαρχιακής οδού Βαλτεσινίκο – Μυγδαλιά – Θεόκτιστο, προϋπολογισμού 370.000 ευρώ.

Τέλος, εκτός ημερησίας διάταξης ενέκρινε τους όρους των διακηρύξεων δύο ηλεκτρονικών διαγωνισμών με αντικείμενο, αφενός, την ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδένδρων και, αφετέρου, την παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας στους ελαιώνες, στο πλαίσιο του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς στη Μεσσηνία για τα έτη 2022, 2023 και 2024.