Ορίσθηκαν οι υπεύθυνοι τομέων της Ν.Δ. στη Μεσσηνία

Ορίσθηκαν οι υπεύθυνοι  τομέων της Ν.Δ. στη Μεσσηνία

Ορίσθηκαν με απόφαση της ΔΕΕΠ Μεσσηνίας (πρώην ΝΟΔΕ) και με εισήγηση του προέδρου της οι υπεύθυνοι των θεματικών τομέων δράσης στην οργάνωση.

Ειδικότερα, ορίσθηκαν οι εξής:

Υπεύθυνη τομέα Τουρισμού: Καλογεροπούλου Άννα

Υπεύθυνη τομέα Υγείας: Ράλλη Μαρία

Υπεύθυνη τομέα Εκδηλώσεων: Μπετιχαβά Μαρία

Υπεύθυνη τομέα Πολιτισμού: Γεωργανά Έφη

Υπεύθυνος τομέα Δικαιοσύνης: Σαμαρτζής Βασίλειος

Υπεύθυνος τομέα ΑμεΑ: Σπαράγκης Κωνσταντίνος

Υπεύθυνη τομέα Γυναικών: Κοτσογλανίδη- Βγενή Φωτεινή

Υπεύθυνος τομέα Περιβάλλοντος και Ενέργειας: Αλεξόπουλος Πέτρος

Υπεύθυνος τομέα Αγροτικών Θεμάτων: Αναζίκος Γιάννης

Οι υπεύθυνοι των τομέων μπορούν να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της ΔΕΕΠ Μεσσηνίας, για την οποία έχουν οριστεί με δικαίωμα λόγου και όχι ψήφου.