Μ. Πανουσιοπούλου για ΔΕΥΑ Τριφυλίας: «Βρίσκεται στα πρόθυρα πτώχευσης;»

Μ. Πανουσιοπούλου για ΔΕΥΑ Τριφυλίας: «Βρίσκεται στα πρόθυρα πτώχευσης;»

«Πολύ φτωχό το πρόγραμμα έργων, δε συμβάλλει στην ανάπτυξη και βελτίωση της ποιότητας ζωής», είπε ο Στάθης Ανδρινόπουλος

Σοβαρές παρατηρήσεις έκαναν τα μέλη της αντιπολίτευσης στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑ Τριφυλίας, Μαρία Πανουσιοπούλου και Στάθης Ανδρινόπουλος, κατά τη διάρκεια συζήτησης του θέματος «Επί εγκρίσεως Ετήσιου Προγράμματος Έργων 2022» της ΔΕΥΑΤ.

Στην απόφαση, που ελήφθη κατά πλειοψηφία και δημοσιεύθηκε με ΑΔΑ: ΨΛ5Ρ465ΘΠ4-ΡΤΧ, αναγράφεται: «Η αναπληρώτρια του γενικού διευθυντή της ΔΕΥΑΤ, Ψιλογαλάνη Παναγιώτα, εισηγείται το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης σχετικά με την έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Έργων για το έτος 2022: “Σύμφωνα με την παρ. 2γ του άρθρου 5 του ν. 1069/80 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 4 του ν. 4483/2017 η ΔΕΥΑ Τριφυλίας μεριμνά για την εκπόνηση και την υποβολή στο Διοικητικό Συμβούλιο του ετήσιου προγράμματος έργων, όπως αυτό προβλέπεται.

Η ΔΕΥΑΤ προχώρησε στη σύνταξη του Ετήσιου Προγράμματος Έργων της επιχείρησης για το οικονομικό έτος 2022 και σας το προσκομίζω προς ενημέρωσή σας. Το Πρόγραμμα Έργων που σας παρουσιάζουμε κινείται σύμφωνα με την οικονομική δυνατότητα της ΔΕΥΑΤ χωρίς να προβλέπονται έργα που θα ήταν επιθυμητά μεν αλλά ανέφικτα, αφού δεν υπάρχει το οικονομικό υπόβαθρο ώστε να προβλεφθούν. Τυχόν Επιδοτούμενα Προγράμματα τα οποία θα μπορούσαμε να διεκδικήσουμε αν αυτά κριθούν κατάλληλα και βιώσιμα για τη ΔΕΥΑΤ, θα προβλεφθούν με τροποποιήσεις στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2022. Παρακαλώ να το μελετήσετε διεξοδικά και να προχωρήσετε στην έγκρισή του”».

Αξίζει να σημειωθεί ότι το γενικό σύνολο του Ετήσιου Προγράμματος έργων για το 2022 της ΔΕΥΑ Τριφυλίας ανέρχεται σε 15.259.189,50 ευρώ, εκ των οποίων, όπως επισημάνθηκε από την κα Πανουσιοπούλου, για το Βιολογικό Καθαρισμό Γαργαλιάνων το ποσό ανέρχεται σε 15.082.000 ευρώ και τα υπόλοιπα δε φτάνουν ούτε για τα αναλώσιμα, ενώ ο κ. Ανδρινόπουλος τόνισε: «Το πρόγραμμα είναι πολύ φτωχό και δε συμβάλλει στην ανάπτυξη της Τριφυλίας και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών της Τριφυλίας. Δεν έχουν συμπεριληφθεί έργα υποδομής…». Συγκεκριμένα, όπως αναγράφεται στην απόφαση, η Μαρία Πανουσιοπούλου είπε: «Κύριε πρόεδρε, το τεχνικό πρόγραμμα περιλαμβάνει έργα της Δ. Ενότητας Γαργαλιάνων, ήτοι το Βιολογικό Καθαρισμό της πόλης, χρηματοδοτούμενου ποσού 15.082.000 ευρώ. Σαφώς και ψηφίζω το έργο αυτό. Απορία μου όμως είναι: Δεν υπάρχουν ανάγκες στον υπόλοιπο Δήμο; Όπως π.χ. τα όμβρια του Καλονερού, η σύνταξη μελέτης Βιολογικού Καθαρισμού κ.λπ. ή μήπως η ΔΕΥΑΤ, κε πρόεδρε, βρίσκεται στα πρόθυρα πτώχευσης; Έχετε υποχρέωση να ενημερώσετε το Διοικητικό Συμβούλιο για ένα τόσο πτωχό Τ.Π. έτους 2022, με το οποίο δε θα μπορέσετε να καλύψετε ούτε τις βασικές ανάγκες του έτους. Με το ποσό του Τ.Π., ήτοι 187.000 ευρώ, ουσιαστικά δεν καλύπτει ούτε τα αναλώσιμα υλικά. Με την επιφύλαξη αυτή καταψηφίζω το τεχνικό πρόγραμμα της ΔΕΥΑΤ έτους 2022».

Από την πλευρά του, ο Στάθης Ανδρινόπουλος είπε: «Το πρόγραμμα είναι πολύ φτωχό και δε συμβάλλει στην ανάπτυξη της Τριφυλίας και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών της Τριφυλίας.

Δεν έχουν συμπεριληφθεί έργα υποδομής όπως μελέτες ΒΙΟ.ΚΑ. Μαραθόπολης και Καλού Νερού, ως επίσης και έργα επέκτασης δικτύων ύδρευσης, όπως ύδρευση στην περιοχή Λάκες της ΔΕ Γαργαλιάνων. Για αυτούς τους λόγους ψηφίζω λευκό».

Παίρνοντας το λόγο ο πρόεδρος της ΔΕΥΑ Τριφυλίας, Χαράλαμπος Αυρηλιώνης, είπε: «Κύριοι σύμβουλοι, το Τεχνικό Πρόγραμμα ή όπως θα έπρεπε να παρουσιάζετε σύμφωνα με το ν. 1069/80 άρθρο 3ο παρ. δ), ‘Πρόγραμμα Έργων’ περιλαμβάνει μόνο μελέτες έργων, έργα και συντηρήσεις. Οτιδήποτε άλλο, όπως π.χ. προμήθειες αναλώσιμων υλικών ή οικοδομικών υλικών κ.τ.λ., προσαρμόζονται στον ετήσιο Προϋπολογισμό. Το φετινό Πρόγραμμα Έργων είναι πράγματι πιο φτωχό από προγενέστερα, διότι φέτος παρουσιάζεται ρεαλιστικό και όχι ιδεατό. Γνωρίζετε ως μέλη του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΤ ότι αν προκύψει οποιοδήποτε επιδοτούμενο έργο ή έργο που επιθυμούμε να πραγματοποιηθεί, η ΔΕΥΑΤ θα το εντάξει με τροποποίηση του Προϋπολογισμού της άμεσα.

Θεωρώ λοιπόν ότι το συγκεκριμένο Πρόγραμμα Έργων είναι απόλυτα ρεαλιστικό και θα πρέπει να ψηφιστεί».

Τελικά, το Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Τριφυλίας αποφάσισε κατά πλειοψηφία και ενέκρινε το Ετήσιο Πρόγραμμα Έργων για το έτος 2022. Η δε απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 22/2022.

Ωστόσο, αναπάντητο έμεινε το ερώτημα της Μαρίας Πανουσιοπούλου «μήπως η ΔΕΥΑΤ, κε πρόεδρε βρίσκεται στα πρόθυρα πτώχευσης;» και δε δόθηκε καμία πειστική απάντηση και εξήγηση στο γιατί δεν έχουν συμπεριληφθεί στο Ετήσιο Πρόγραμμα Έργων 2022 έργα υποδομής, που τόνισαν και η κα Πανουσιοπούλου και ο κ. Ανδρινόπουλος…

Του Ηλία Γιαννόπουλου