Παράταση έρευνας της Αμερικανικής Σχολής στον Άνω Εγκλιανό

Παράταση έρευνας της Αμερικανικής  Σχολής στον Άνω Εγκλιανό

Παράταση δόθηκε από το υπουργείο Πολιτισμού της άδειας που έχει χορηγηθεί στην Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών για συνέχιση της ανασκαφικής έρευνας στον Άνω Εγκλιανό Μεσσηνίας, στο πλαίσιο εγκεκριμένου προγράμματος διάρκειας δύο ετών, ενώ το σύνολο των ανασκαφικών εργασιών θα γίνει υπό την εποπτεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας.

Το δε σύνολο των ευρημάτων από την ανασκαφική έρευνα θα μεταφερθεί προς φύλαξη στο Αρχαιολογικό Μουσείο Χώρας ή σε χώρο που θα υποδείξει η ΕΦΑ Μεσσηνίας.

Μετά την ολοκλήρωση της ερευνητικής περιόδου του 2022 θα υποβληθεί στην ΕΦΑ Μεσσηνίας και τη ΔΙΠΚΑ αναλυτική έκθεση των εργασιών και των αποτελεσμάτων της έρευνας, συνοδευόμενη από σχεδιαστική και φωτογραφική τεκμηρίωση υψηλής ανάλυσης.

Η παράταση ισχύει για όλο το 2022.
Β.Β.