Προσλήψεις ετοιμάζει το υπουργείο Πολιτισμού και στη Μεσσηνία

Προσλήψεις ετοιμάζει το υπουργείο Πολιτισμού και στη Μεσσηνία

Διαδικασίες για την πρόσληψη 1.650 ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 7 μηνών, κινεί το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού σε διάφορες υπηρεσίες του σε όλη την Ελλάδα.

Στην περιοχή αρμοδιότητας της Εφορείας Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας προβλέπεται η πρόσληψη 23 ατόμων. Οι ειδικότητες αφορούν ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων, ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού – Καθαριότητας.

Προσλήψεις

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό από το υπουργείο Πολιτισμού, στην ΕΦΑ Μεσσηνίας θα προκηρυχθούν οι εξής θέσεις:

-20 θέσεις ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων

-Μία θέση ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων

-Δύο θέσεις ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού – Καθαριότητας.

Η πρόσληψη του προσωπικού θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διαδικασίες μέσω ΑΣΕΠ.

Για το προσωπικό Φύλαξης και Καθαριότητας έχει εγκριθεί η απασχόληση με αμοιβή κατά τις Κυριακές, αργίες και λοιπές εξαιρέσιμες ημέρες, καθώς και η εργασία πέραν του πενθημέρου, που εμπίπτουν στο χρονικό διάστημα της σύμβασης.

Την ευθύνη για την έκδοση, την υπογραφή και τη δημοσίευση της ενιαίας ανακοίνωσης πρόσληψης και των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων έχει η Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Η κατανομή του προσωπικού ανά αρχαιολογικό χώρο, μουσείο ή μνημείο θα καθοριστεί στην ανακοίνωση πρόσληψης από τη Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, σύμφωνα με τις ανάγκες των υπηρεσιών.

Η υποβολή των αιτήσεων των ενδιαφερομένων θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά με αίτηση στη διεύθυνση: https://sox.culture.gov.gr.

Της Βίκυς Βετουλάκη