Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου την επόμενη εβδομάδα

Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου την επόμενη εβδομάδα

Με αρκετά θέματα στην ημερήσια διάταξη και με πολλά που έχουν αναβληθεί σε προηγούμενες συνεδριάσεις αναμένεται να συνεδριάσει την Τρίτη 15 Μαρτίου το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου.

Σε ό,τι αφορά τη Μεσσηνία, το πρώτο θέμα που αναμένεται να συζητηθεί είναι ο δρόμος Καλαμάτα – Ριζόμυλος – Πύλος – Μεθώνη σχετικά με την παράκαμψη της Πύλου.

Επίσης εξ αναβολής είναι η γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για εγκατάσταση και λειτουργία «Μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιορευστά – βιοέλαια, ισχύος 997,50 KW», στον Αντικάλαμο του Δήμου Καλαμάτας.

Άλλα θέματα που θα απασχολήσουν το Σώμα είναι:

-Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Περιφερειακού Σχεδίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή Περιφέρειας Πελοποννήσου

-Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 2021 – 2027

-Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου

-Έγκριση κατάρτισης μητρώου ιδιοκτητών (εταιρειών – φυσικών προσώπων) οχημάτων – μηχανημάτων έργου – μέσων για τη διαχείριση εκτάκτων αναγκών από φυσικές ή τεχνολογικές καταστροφές στην περιοχή ευθύνης της Περιφέρειας Πελοποννήσου.