Τελικά, είναι ανοικτή ή κλειστή;

Τελικά, είναι ανοικτή ή κλειστή;

Τελικά, το τμήμα της οδού Φαρών που εκτελούνται εργασίες είναι ανοικτό ή κλειστό; Προειδοποιητικές πινακίδες υπάρχουν, αλλά η πρόσβαση δεν είναι τελείως κλειστή. Άλλα αυτοκίνητα μπαίνουν, άλλα ακολουθούν την απαγόρευση και πάνε από την παράκαμψη. Προσοχή, λοιπόν, στα ατυχήματα.

Β.Β.