Το «Απείκασμα σοφίας» στην «Καθημερινή»

Το «Απείκασμα σοφίας»  στην «Καθημερινή»

Στη στήλη «Γράμματα αναγνωστών» της εφημερίδας “Καθημερινή” δημοσιεύθηκε

επιστολή του Γ. Ψαρούλη, πλοιάρχου ΕΝ, στην οποία κάνει αναφορά στα λόγια της Μεγάλης Αικατερίνης, όπως τα είχαμε δημοσιεύσει στις 11 και 12 Μαρτίου στη στήλη «Απείκασμα σοφίας», συνδέοντάς τα με τον πόλεμο στην Ουκρανία. 

Ο κ. Ψαρούλης είχε την καλοσύνη να μας στείλει σε φωτογραφία το δημοσίευμα, σημειώνοντας «το πόσο έντεχνα αλλά και επίκαιρα η δική σας εφημερίδα μάς ενημερώνει. Καλή δύναμη».

Από την πλευρά μας, θέλουμε να τον ευχαριστήσουμε για τα καλά του λόγια, όπως και για την ικανοποίηση που αισθανθήκαμε από την απήχηση που έχει η στήλη μας.