Τριφυλία: Παράταση ασφαλτοστρώσεων Φιλιατρών & διαγωνισμός για παραλιακή Μαραθόπολης

Τριφυλία: Παράταση ασφαλτοστρώσεων Φιλιατρών & διαγωνισμός για παραλιακή Μαραθόπολης

Στην 8η τακτική, μεικτή (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη), συνεδρίασή της συγκαλείται για σήμερα Τρίτη, στη 1.00 μετά το μεσημέρι, η Οικονομική Επιτροπή Τριφυλίας με τέσσερα θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Αυτά, όπως αναγράφονται στην πρόσκληση, έχουν ως εξής:

1) Έγκριση χορήγησης παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση κύριου οδικού άξονα και πεζοδρομίων πόλης Φιλιατρών (Καθαίρεση ασφαλτοτάπητα λόγω βλαβών στο οδικό δίκτυο της πόλης και επανατοποθέτησή του)» (Α.Μ.44/2018)

2) Σύνταξη τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού, Δήμου Τριφυλίας, Γ΄ & Δ΄ τρίμηνο οικ. έτους 2021

3) Καθορισμός όρων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Ανάπλαση παραλιακής Μαραθόπολης»

4) Έγκριση χορήγησης παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Φωτισμός Δημοτικού Σταδίου Φιλιατρών» (Α.Μ.66/2018).

Του Ηλία Γιαννόπουλου