Ξενοδοχείο θεραπευτικού τουρισμού στη Φοινικούντα

Ξενοδοχείο θεραπευτικού  τουρισμού στη Φοινικούντα

Σε καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων εντάχθηκε, σύμφωνα με αποφάσεις αρμόδιων φορέων, νέα ξενοδοχειακή μονάδα στη Φοινικούντα Πυλίας.

Πρόκειται για την επιχείρηση «Ξενοδοχειακή Εταιρεία Θεραπευτικού Τουρισμού Ανώνυμη Εταιρεία» και αφορά στην ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας κατηγορίας 4*, δυναμικότητας 28 δωματίων/72 κλινών, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 3.635.389,22 ευρώ.

Οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 16,42 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Β.Β.