68 υπαχθέντα επενδυτικά σχέδια στη Μεσσηνία

68 υπαχθέντα επενδυτικά  σχέδια στη Μεσσηνία

Η εξέλιξη των προγραμμάτων ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας τα οποία χειρίζεται η Περιφέρεια Πελοποννήσου εξετάστηκε σε σύσκεψη που έγινε την περασμένη Παρασκευή  υπό τον περιφερειάρχη Παναγιώτη Νίκα. Ειδικότερα, μέχρι τώρα, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπηρεσίας, διαπιστώνονται τα εξής ανά αναπτυξιακό νόμο:

α) Στο πλαίσιο του Ν.4399/2016 (αναπτυξιακός νόμος ΕΣΠΑ) έχουν εγκριθεί στην Περιφέρεια Πελοποννήσου συνολικά 255 επενδυτικά σχέδια με συνολική επιχορήγηση 102.596.768,20 ευρώ -ενώ εκκρεμούν ακόμα αξιολογήσεις από τις επιτροπές αξιολόγησης.

Συγκεκριμένα, στην Αργολίδα υπάρχουν 40 υπαχθέντα επενδυτικά σχέδια με εγκεκριμένη επιχορήγηση 17.664.162,65 ευρώ. Στην Αρκαδία 21 υπαχθέντα επενδυτικά σχέδια με εγκεκριμένη επιχορήγηση 11.118.666,59 ευρώ. Στην Κορινθία 58 υπαχθέντα επενδυτικά σχέδια με εγκεκριμένη επιχορήγηση 24.296.536,47 ευρώ. Στη Λακωνία 76 υπαχθέντα επενδυτικά σχέδια με εγκεκριμένη επιχορήγηση 25.902.548,38 ευρώ. Στη Μεσσηνία 60 υπαχθέντα επενδυτικά σχέδια με εγκεκριμένη επιχορήγηση 23.614.854,11 ευρώ.

β) Στο πλαίσιο του Ν.3908/2011 (Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή) έχουν εγκριθεί στην Περιφέρεια Πελοποννήσου συνολικά 47 επενδυτικά σχέδια με συνολική επιχορήγηση 18.302.236,93 ευρώ.

Συγκεκριμένα, στην Αργολίδα υπάρχουν 9 υπαχθέντα επενδυτικά σχέδια με εγκεκριμένη επιχορήγηση 2.291.910,84 ευρώ. Στην Αρκαδία 6 υπαχθέντα επενδυτικά σχέδια με εγκεκριμένη επιχορήγηση 2.035.715,13 ευρώ. Στην Κορινθία 8 υπαχθέντα επενδυτικά σχέδια με εγκεκριμένη επιχορήγηση 2.976.898,94 ευρώ. Στη Λακωνία 16 υπαχθέντα επενδυτικά σχέδια με εγκεκριμένη επιχορήγηση 5.964.919,36 ευρώ. Στη Μεσσηνία 8 υπαχθέντα επενδυτικά σχέδια με εγκεκριμένη επιχορήγηση 5.032.792,66 ευρώ.

Οι επενδυτικές προτάσεις και στις δύο περιπτώσεις αφορούν, κατά βάση,  κυρίως μεταποιητικές και τουριστικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις.