Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας: Επαναδημοπράτηση του έργου και βλέπουμε… λόγω αύξησης υλικών


Την κατάρτιση όρων και τη σύνταξη διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας (με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή) του έργου «Ολοκλήρωση κατασκευής ανοικτού θεάτρου Καλαμάτας» με προϋπολογισμό 1.270.000 ευρώ, συνυπολογιζόμενου του ΦΠΑ, αποφάσισε η Οικονομική Επιτροπή Καλαμάτας κατά τη χθεσινή της συνεδρίαση.

Η υλοποίηση του έργου θα χρηματοδοτηθεί μέσω του ΕΣΠΑ 2014-2022 (651.366,84 ευρώ) και από δημοτικούς πόρους (618.633,16 ευρώ). Η δε προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίστηκε σε 300 ημερολογιακές ημέρες.

Η προτεινόμενη πράξη αφορά στην υλοποίηση του 2ου υποέργου της πράξης με τίτλο «Κατασκευή ανοιχτού θεάτρου Καλαμάτας» και περιλαμβάνει την κατασκευή μεταλλικής κερκίδας χωρητικότητας 2.000 ατόμων περίπου, τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου συμπεριλαμβανομένων των εργασιών διαμόρφωσης πρασίνου και αποχέτευσης ομβρίων, συμπληρωματικές εργασίες εντός των ήδη κατασκευασμένων κτηριακών εγκαταστάσεων και βοηθητικών χώρων, καθώς και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες.

Σκοπός του έργου είναι η ολοκλήρωση της κατασκευής του ανοιχτού θεάτρου Καλαμάτας, το οποίο θα αποτελέσει σημαντικό σημείο αναφοράς της πόλης αλλά και το εφαλτήριο για την πολιτιστική ανάπτυξη και ανάδειξη της ευρύτερης περιοχής. Θα συντελέσει δε στη δημιουργία ενός χώρου πολιτισμού που θα φιλοξενεί διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις και εκθέσεις, ενώ θα αποτελέσει μοναδικό πόλο έλξης για τους δημότες και γενικά θα αναβαθμίσει το τουριστικό κεφάλαιο της πόλης.

Βέβαια, μπορεί το παραπάνω δελτίο Τύπου της Δημοτικής Αρχής να διατυπώνει μία πραγματικότητα, αλλά ο προβληματισμός που υπήρξε στη χθεσινή συνεδρίαση του Οργάνου για τη βιωσιμότητα του εγχειρήματος προκαλεί πολλά ερωτήματα. Χαρακτηριστική είναι η παρέμβαση του επικεφαλής της πρώτης ελάσσονος μειοψηφίας, Βασίλη Τζαμουράνη.

Όπως τόνισε, ο προϋπολογισμός του έργου συντάχθηκε το 2020, αλλά στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο που διανύουμε οι τιμές των πρώτων υλών που θα χρησιμοποιηθούν έχουν εκτιναχθεί στα ύψη, αποτελώντας τροχοπέδη για την ομαλή ολοκλήρωσή του. Γι’ αυτό ζήτησε να βελτιωθούν προς τα πάνω οι τιμές, διότι διαφορετικά μπορεί να υπάρξουν περιπέτειες. Ενισχύοντας τον παραπάνω προβληματισμό το μέλος της πλειοψηφίας, Τάσος Αγγελής, σχολίασε ότι αν η έκπτωση που θα δοθεί στη διαγωνιστική διαδικασία είναι υψηλή, τότε το έργο δεν πρόκειται να γίνει. Προβληματισμούς εξέφρασαν τόσο ο Βασίλης Κανάκης όσο και ο Λεωνίδας Λιάππας.

Ο αντιδήμαρχος Νίκος Μπασακίδης στην παρέμβασή του δεν έδειξε να διαφωνεί, αλλά τόνισε ότι η Δημοτική Αρχή κινείται με βάση τις οδηγίες της Διαχειριστικής Αρχής.
Α.Π.